Konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii zbliżają się do końca. Celem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest wzmocnienie pozycji odbiorcy energii elektrycznej.

Prawo energetyczne – rynek otwarty na konsumenta

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma plan na energetykę zdecentralizowaną, innowacyjną, lokalną i chce otworzyć rynek energii na konsumenta. Proponowane zmiany do ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii mają za zadanie m.in. wprowadzenie do polskiego prawa przepisów unijnej dyrektywy rynkowej 2019/944. W projekcie nowelizacji ustawy znalazły się istotne zapisy, m.in:
– dostęp do darmowej porównywarki ofert
– zmiana sprzedawcy w ciągu 24h
– nabywanie energii elektrycznej po cenach dynamicznych
– czytelna faktura
– korzystanie z usług agregatorów

Reklama

Darmowa porównywarka cen energii

Nowe regulacje mają pomóc w przekształceniu dzisiejszego, pasywnego odbiorcy w odbiorcę aktywnego. Służyć temu ma m.in porównywarka cen energii. Dzięki niej konsument będzie miał możliwość weryfikacji wszystkich obecnych na rynku ofert i wyboru najlepszej. Narzędzie będzie też pomocne w podejmowaniu decyzji o ewentualnej zmianie sprzedawcy.
Porównywarka cenowa ma zmotywować odbiorców do korzystania z prawa do zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24 godzin, a sprzedawców zmobilizuje do przygotowywania produktów, które zaspokoją potrzeby różnych grup odbiorców.
Sprzedawcy mają być zobowiązani do regularnego informowania odbiorców o dostępności ofert sprzedaży energii elektrycznej w porównywarce i możliwościach oszczędności na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, w tym o możliwości zawarcia umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej. Na sprzedawcach będzie także spoczywał obowiązek przekazywania do Prezera URE zaktualizowanych informacji o ofertach sprzedaży energii oraz o innych świadczonych przez nich usługach.


Czytaj także: Fotowoltaika a opłata mocowa. Metoda na niższe koszty energii?


Nowelizacja ustawy – czytelne  umowy i faktury

Zgodnie z przepisami unijnymi, rachunki za energię elektryczną, a także umowy powinny być jasne i czytelne dla odbiorcy. Nowelizacja ustawy wprowadza regulacje także w tym zakresie. Dotyczą one również tzw. dynamicznych cen energii elektrycznej, tj. wynikających z bieżącego kształtowania się podaży i popytu na rynku energetycznym. W tym zakresie, projekt ustawy zobowiązuje sprzedawców energii elektrycznej, stosujących umowy z ceną dynamiczną, do jasnego informowania nabywców zarówno o kosztach, korzyściach, jak i o ryzykach związanych z zawarciem takiej umowy.

Agregator – pośrednik

Nowelizacja ustawy umożliwi też funkcjonowanie agregatora, czyli pośrednika w sprzedaży energii elektrycznej lub świadczeniu innych usług oferowanych przez odbiorców, wytwórców czy posiadaczy magazynów energii elektrycznej.
„Mówiąc najkrócej, agregacja umożliwia wszystkim grupom odbiorców, tj. przemysłowym, komercyjnym oraz gospodarstwom domowym, dostęp do rynku energii elektrycznej. W jego ramach grupy te będą mogły oferować swoje usługi, w tym energię, którą wytwarzają we wysłanym zakresie” – wyjaśnia minister klimatu i środowiska.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE