Nowe przepisy o OZE już od połowy lipca? Na najbliższym posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w daniach 27-29 czerwca, Senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Energii. W przypadku, gdy Senat nie wprowadzi do poprawek, ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta i ma szansę wejść w życiu już w połowie lipca.

Reklama

Biuro legislacyjne Kancelarii Senatu przygotowało opinię do ustawy, z których duża część jest zasadna i wymaga refleksji Senatu. Chodzi między innymi o pojęcie instalacji OZE, wprowadzenia z mocą wsteczną nowych zasad opodatkowania instalacji wiatrowych, a także przepisy dotyczące nie stosowania aukcyjnego systemu wsparcia w przypadku niedotrzymania przez wytwórcę wiążących terminów na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej po wygraniu aukcji OZE.

Nowe przepisy o OZE z poprawkami?

Jeżeli Senat podejmie uchwałę zawierającą konieczność wprowadzenia poprawek do ustawy to zostanie ona skierowana pod obrady komisji, która wcześniej zajmowała się pracami nad nią. Komisja, przy udziale senatora sprawozdawcy, dyskutuje nad stanowiskiem Senatu i przedstawia sprawozdanie, w którym wnioskuje o przyjęcie senackich poprawek w całości lub części, bądź też ich odrzucenie.

W związku z tym Sejm mógłby się jeszcze zająć ewentualnymi poprawkami na posadzeniach, które planowane są jeszcze przed wakacjami.

Są to już ostatnie etapy procesu legislacyjnego związane z nowelizacją ustawy o OZE, a inwestorzy przygotowujący się do tegorocznej aukcji oraz taryf gwarantowanych powinni podjąć już stosowne kroki celem przygotowania oraz audytu prawnego swoich projektów.

Tekst: Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz – Kancelaria Prawna BTK-Legal
 
Zdjęcie: www.sejm.gov.pl
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE