Wysokosprawna kogeneracja została doceniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka otrzymały największe jak dotąd dotacje w I naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Reklama

Na polski rynek, na razie do piętnastu przedsiębiorstw, trafi ponad 120 mln zł. Projekty o łącznej wartości 309 mln zł przyczynią się do wzrostu sprawności energetycznej firm, a tym samym zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. NFOŚiGW przygotowuje umowy dofinansowania na kolejne 174 mln zł.

Dotychczas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowany przez wiceprezesa zarządu Artura Michalskiego, podpisał umowy z piętnastoma przedsiębiorstwami –  w sumie na 17 projektów. Ich celem była wysokosprawna kogeneracja.

Wysokosprawna kogeneracja z Dolnego Śląska

Największą dotację, bo ponad 20 mln zł, dostanie Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa na inwestycję pn. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie”. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 29 mln zł.

Kolejne projekty, gdzie celem jest też wysokosprawna kogeneracja to: gmina Daszyna z województwa łódzkiego i projekt „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” o wartości 44 mln zł oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka na przedsięwzięcie „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku” z budżetem 45,5 mln zł. Każdy z tych inwestorów otrzyma ponad 19 mln zł.

Oprócz tego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z kujawsko-pomorskiego przyznano dotacje na dwa projekty. Pierwszy z nich o wartości 23 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra” – otrzyma 8,5 mln zł dotacji. Drugi, szacowany na 15 mln zł, pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” – uzyska 5,7 mln zł wsparcia.

Również dwie inwestycje ECO Kogeneracji zakwalifikowały się do dofinansowania. Spółka wybuduje dwa źródła wysokosprawnej kogeneracji: w Tarnobrzegu za 19 mln zł (w tym 7,5 mln zł z Unii Europejskiej) oraz w Malborku za 15 mln zł (w tym 5,8 mln zł z UE).

Mleczarnie też dbają o środowisko

Ponadto o poprawę efektywności energetycznej zadbają:

  • IMA Polska SA (7 mln zł dotacji),
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie (5 mln zł),
  • JMP Flowers Power (4 mln zł),
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy (blisko 4 mln zł),
  • Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi (3 mln zł),
  • Ekoland (3 mln zł),
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy (2 mln zł),
  • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (2 mln zł),
  • Werner Kenkel Bochnia (prawie 2 mln zł),
  • ESV Wisłosan (729 tys. zł).

W ramach I naboru z POIiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł. Ich całkowity budżet szacowany był na 2 267 mln zł.  NFOŚiGW przeprowadził nabór w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów. Wartość zaprezentowanych inwestycji wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

W III i IV kwartale bieżącego roku planowane są kolejne nabory konkursowe. do rozdysponowania na polskim rynku łącznie planowane jest 330 mln zł.

Zdjęcie: Archiwum NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE