Dodatkowy miliard złotych w I osi (energetycznej) oraz dwa i pół miliarda złotych w II osi (środowiskowej) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 rozdysponuje NFOŚiGW w najbliższym czasie. Jak i na co ubiegać się o dofinansowanie?

Właśnie o tym dyskutują uczestnicy pięciu całodniowych szkoleń NFOŚiGW. Eksperci, ale także beneficjenci prezentujący dobre praktyki, dzielą się swoją wiedzą w takich obszarach, jak: kompleksowe wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach i poprawa jakości środowiska miejskiego. Ponadto prezentowane są zasady działania systemu doradztwa energetycznego jako elementu kompleksowego systemu wsparcia oraz program LIFE w zakresie dwóch podprogramów: na rzecz środowiska i klimatu.

Reklama

Konferencja szkoleniowa rozpoczęła się 16 października w Poznaniu. Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW podsumował dotychczasowe efekty działalności funduszu. Pierwszy dzień konferencji to również szkolenia czy otwarte seminaria.

We wtorek, 17 października NFOŚiGW zaprasza do pawilonu 15 na ternie poznańskich targów w trakcie POL-ECO-SYSTEM między innymi na dwa branżowe panele pt. „NFOŚiGW wspiera innowacje” i „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – założenia, realizacje, zamierzenia rozwojowe projektu”.

Z kolei w środę, 18 października odbędzie się ekspercka debata pn. „Osiągnięcia i perspektywy współpracy transgranicznej z Ukrainą w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ściekowej z udziałem NFOŚiGW”.

 

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE