Na pierwszy kwartał 2022 roku zaplanowano kolejną edycję programu „Mój Prąd”. Jak zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, celem nowej odsłony programu  będzie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Spowoduje to wzrost udziału OZE w miksie energetycznym. Budżet programu założono na ok 1 mld zł.

Reklama

 

„Mój Prąd 4.0”

Jak podaje NFOŚiGW, nowa odsłona programu pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej. Uwzględnia ona inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie „wirtualnego magazynu energii” (jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna), magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta.

Program ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. W konsekwencji spowoduje to wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

„Mój Prąd 4.0” umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energią elektryczną. Co istotne, nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych” – wyjaśnił minister Kurtyka.


Czytaj też: Czy panele fotowoltaiczne są narażone na ataki hakerskie?


Rozszerzony zakres programu

Minister poinformował, że zakres programu zostanie rozszerzony o nowe elementy. Będą to inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, zwrócił uwagę, że intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

– Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej – powiedział.

Zdaniem wiceministra Zyski, nowa odsłona programu pozwoli na dalszy wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych. Przełoży się to nie tylko na oszczędności finansowe prosumentów, ale przede wszystkim na korzyści dla środowiska (zmniejszenie emisji CO2).

„Nowa edycja „Mojego Prądu” będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju. Oraz do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Pozwoli także na zwiększenie możliwości bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym” – dodał mister Zyska.

Dla kogo „Mój Prąd 4.0”?

Program – w nowej wersji – będzie nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zostanie zachowana zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. O  dofinansowanie dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.

 

 

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE