Destylarnia Bevedere w Polmos Żyrardów zakończyła właśnie budowę kotłowni biomasowej. 8 września nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Biokotłownia zasilana jest biomasą pozyskiwaną od lokalnych producentów.

Reklama

Nowa biokotłownia – nowe cele

Marka Belvedere, producent pierwszej na świecie wódki klasy super premium, zaprezentowała 8 września 2021 r. nową biokotłownię biomasową. Powstawała ona przez trzy lata, odkąd Belvedere jako pierwsza destylarnia otrzymała grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na badania naukowe i rozwój w dziedzinie energetyki.
Wraz z wczorajszym uroczystym uruchomieniem instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o paliwo biomasowe, marka Belvedere ogłosiła przyspieszony harmonogram działań zmierzający do redukcji emisji CO2: nowa instalacja będzie produkować 100% energii odnawialnej, w konsekwencji zmniejszając emisję CO2 o 95%.


Zarejestruj się na konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Krok milowy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Ambicje firmy obejmują wiele obszarów i są poparte ponad dekadą badań naukowych nad najlepszymi metodami i środkami ich realizacji. Skupiają się na rozwiązaniach, które udowadniają, że udany biznes przyczynia się do lepszego świata. Prezes i dyrektor generalny Belvedere Vodka, Rodney Williams, skomentował inaugurację instalacji  biomasowej:

– Jest takie chińskie przysłowie, które mówi, że ”podróż na 1000 mil zaczyna się od jednego kroku”. Wiemy, że mamy przed sobą długą drogę do realizacji naszych ambicji, aby pielęgnować ziemie uprawne, z których korzystamy oraz chronić ekosystemy i bioróżnorodność, od których jesteśmy zależni. Nowa instalacja wykorzystująca biomasę oznacza duży krok (żeby nie powiedzieć skok) naprzód w kierunku realizacji przekonania marki Belvedere, że lepsze praktyki biznesowe tworzą lepszy świat. – mówił Williams – Opieramy się na tych osiągnięciach, stawiając sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, podejmując osiem zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, możliwych do zrealizowania do 2025 r.


8 zobowiązań Polmos Żyrardów

Firma sukcesywnie wdraża działania z zakresu strategii zrównoważonego rozwoju. W związku z tym podjęła aktywności w ośmiu obszarach:

• Przejście na rolnictwo ekologiczne;
• Renaturyzacja;
• Zmniejszenie zużycia wody;
• Zielone rozwiązania energetyczne;
• Zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań;
• Odzysk ciepła odpadowego;
• Współpraca z lokalnymi społecznościami w celu promocji i zaopatrzenia ich w zieloną energię;
• Wykorzystanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami w celu zwiększenia ochrony wody i poprawy wydajności.

– Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach (…). W ich ramach realizujemy kluczowe projekty, a jednym z nich jest projekt biokotłowni czyli elektrociepłowni zasilanej biomasą – mówił podczas otwarcia instalacji w Polmos Żyrardów dyrektor generalny Destylarni Belvedere Jan Filocha.

Nie tylko biokotłownia. Zielona energia w Belevedere

Plan Belvedere dotyczący zielonej i odnawialnej energii był przygotowywany od wielu lat. W latach 2012-2017 marka zmniejszyła emisję CO2 związaną z produkcją energii o 42% dzięki zmianie źródeł paliwa. Licząca 111 lat Destylarnia Belvedere ma długą historię wspierania polskiej społeczności poprzez inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest współzałożycielem Fundacji Ochrony Środowiska Lokalnego, a swoje polskie ziarna żyta pozyskuje wyłącznie lokalnie, utrzymując długofalowe relacje z pięcioma polskimi producentami rolnymi. Zainicjowała również Raw Spirit Program, uruchomiony w partnerstwie z Politechniką Łódzką, którego celem jest m. in. promowanie zrównoważonego rozwoju uprawy polskiego żyta.

W uroczystości otwarcia biokotłowni w Destylarni Belvedere udział brała kadra zarządzająca Polmos Żyrardów, dostawcy rozwiązań technologicznych, lokalna i ogólnopolska prasa.

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE