Notyfikacja systemu wsparcia a rozwój OZE w Polsce? Branżę w okresie przedświątecznym obiegły dwie ważne informacje. Po pierwsze Komisja Europejska poinformowała o notyfikacji wybranych instrumentów prawnych tworzących polski system wsparcia OZE. Zbiegło się to w czasie z drugą ważną dla branży informacją dotyczącą udziału OZE w sektorze elektroenergetycznym w Polsce.

Reklama
Tekst: Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz – Kancelaria Prawna BTK-Legal
Zdjęcie: Pixabay.com

Informacja Komisji zawarta w  komunikacie datowanym na 13 grudnia 2017 r. przesądziła o możliwości stosowania niektórych instrumentów prawnych zawartych w  ustawie o  OZE, stanowiących pomoc publiczną. Co do zasady wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Niemniej dany instrument prawny stanowiący pomoc publiczną może zostać uznany przez Komisję za zgodny z rynkiem wewnętrznym w drodze zastosowania tzw. wyłączeń grupowych zawartych w rozporządzeniu Komisji nr 651/2014, uznającym niektóre rodzaje pomocy publicznej za zgodne z rynkiem wewnętrznym  zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE (tzw. rozporządzenie GBER), jeżeli wprost odpowiada wskazanym w tym  rozporządzeniu warunkom, bądź też w  drodze indywidualnej notyfikacji oraz zatwierdzenia stworzonego przez dane państwo instrumentu wsparcia, o  której mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.

Instrumenty taryf gwarantowanych i premie

Przywołany powyżej komunikat Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji wskazuje, że w  ramach programu, którego wartość szacuje się na 40 mld PLN (ok. 9,4 mld EUR), wytwórcom energii z  OZE zostanie przyznana pomoc państwa za pośrednictwem procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji oraz taryf gwarantowanych dotyczących wybranych kategorii instalacji OZE stanowiących małe instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej do 500 kW.

Natomiast nadal ważą się losy tzw. mechanizmu opustów dla prosumentów oraz systemu błękitnych certyfikatów.

 

Cały artykuł Notyfikacja systemu wsparcia a rozwój OZE w Polsce 
przeczytasz w styczniowym numerze Magazynu Biomasa

Zamów prenumeratę Magazynu Biomasa! Wypełnij formularz poniżej – my zajmiemy się resztą!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE