Już jutro, 17 stycznia 2017 roku, rząd ma zająć się problemem smogu w Polsce. Wśród rządowych propozycji walki z nim znalazły się: zaostrzenie wymagań wobec sprzedawanych w naszym kraju kotłów grzewczych oraz nowelizacja ustawy o jakości paliw.

Reklama

Jan Szyszko, minister środowiska powiedział, że opracowany został Krajowy Program Ochrony Powietrza oraz działania związane ze Strategią na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a bardzo intensywne prace prowadzone normami jakościowymi dla paliw stałych oraz instalacji, które te paliwa spalają.

„Poprawa jakości powietrza w Polsce wymaga działań systemowych. W Ministerstwie Środowiska działa Komitet Sterujący ds. „Krajowego Programu Ochrony Powietrza”. W jego ramach współpracujemy m.in. z Ministrem Energii nad standardami dla paliw stosowanych w domowych piecach oraz Ministrem Rozwoju nad standardami dla tych pieców. Te działania to konieczność” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas konferencji prasowej dotyczącej problemu smogu w Polsce.

Nowe przepisy prawne mają przede wszystkim dotyczyć importowanego węgla, „nawet gdyby miało się to wiązać z pewnymi konsekwencjami gospodarczymi” – mówił Jan Szyszko. Obowiązywać miałyby już w przyszłym sezonie grzewczym.

Pieniędzmi m.in. na wymianę pieców i paliwa dobrej jakości dysponować ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który finansować ma m.in. odnawialne źródła energii, w tym również geotermię, wykorzystanie biomasy, energię pochodzącą ze słońca, efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach. – Wszystko, co jest związane z ochroną jakości powietrza, ze zmniejszeniem emisji do atmosfery pyłów i wszelkiego rodzajów gazów, w tym również cieplarnianych – podkreślał prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda w wypowiedzi dla Polskiego Radia. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonują dwa obszary, z których finansowane są działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednym ródłem jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, drugim – środki krajowe. Obecnie podpisanych jest 180 umów w ramach POIiŚ na kwotę ok. 7 mld zł. Ze środków krajowych prowadzone są obecnie nabory na kwotę ok. 5 mld zł. Finansowane są obecnie m.in. programy Gekon i Sokół oraz inne, których celem jest poprawa jakości powietrza.

Organizacje pozarządowe informują, że rocznie na 200 tys. sprzedanych pieców węglowych w naszym kraju – 140 tys. stanowią tanie, o niskich standardach emisyjnych.

źródło: Ministerstwo Środowiska, Polskie Radio

zdjęcie: Ministerstwo Środowiska

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE