Niemcy – paliwa odnawialne zamiast węgla

Niemcy robią kolejny krok w stronę neutralności klimatycznej. 29 stycznia rząd federalny uchwalił ustawę o wycofaniu węgla, która obejmuje także przepisy związane z promowaniem kogeneracji. Stowarzyszenia branżowe alarmują jednak, że na liście premiowanych paliw brakuje biomasy.

Niemieckie Stowarzyszenie Bioenergii (Bundesverband Bioenergie) oraz Niemieckie Stowarzyszenie Biogazowe (Fachverband Biogas) z aprobatą odniosło się do decyzji Berlina dotyczącej rezygnacji z węgla. Uchwalona przez rząd federalny ustawa wprowadza premię kogeneracyjną dla sektora ciepłowniczego i przemysłowego. Dodatkowy bonus pieniężny zyskają te instalacje, które wyprodukuję energię i ciepło w skojarzeniu z wykorzystaniem paliw odnawialnych. Jednak na liście premiowanych paliw pominięto biomasę.

– (…) paliwa odnawialne, takie jak drewno i biogaz, są całkowicie wykluczone z premii za ciepło. Jest to niekorzystne dla ochrony klimatu i transformacji energetycznej i te przepisy należy pilnie zmienić – komentuje Sandra Rostek, dyrektor Stowarzyszenia Bioenergii.

CHP z wykorzystaniem biomasy i biogazu

Według Fachverband Biogas, operator sieci ciepłowniczej lub firma przemysłowa powinny mieć swobodę decydowania, które technologie OZE zostaną zastosowane do dekarbonizacji sieci ciepłowniczej lub procesów przemysłowych. Jeżeli sieć grzewcza lub eksploatacja wymaga dodatkowego paliwa ze względu na wymagania techniczne lub ekonomiczne, wówczas, zdaniem stowarzyszenia,  należy zezwolić na stosowanie biomasy lub biogazu w systemach CHP, w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

– Różne dokumenty strategiczne rządu federalnego dotyczące dekarbonizacji sektora przemysłowego wyraźnie obejmują wykorzystanie biomasy jako jednego z rozwiązań. W związku z tym stowarzyszenia branżowe nie rozumieją przyjętych dziś przepisów – komentują przedstawiciele Fachverband Biogas.

Stowarzyszenia bioenergetyczne wzywają Bundestag do wprowadzenia niezbędnych zmian w dalszym toku procesu legislacyjnego oraz do włączenia paliw odnawialnych, takich jak biomasa i biogaz, do premii za ciepło odnawialne.

Źródło: Fachverband Biogas

This post is also available in: polski