Czy biometan to zielone paliwo przyszłości? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy II Narodowego Kongresu Biometanu. Zgromadził on w Poznaniu ponad 100 osób. Goście konferencji analizowali aspekty prawne, techniczne i finansowe dotyczące możliwości produkcji i wykorzystania biometanu w Polsce. Doświadczeniem i wiedzą służyli prelegenci z Włoch, Niemiec i Austrii.

Narodowy Kongres Biometanu 2019 – dzień 1.

Dzień przed ogłoszeniem przez Fransa Timmermansa nowego „Europejskiego Zielonego Ładu”, w Poznaniu zakończył się II Narodowy Kongres Biometanu. Jego uczestnicy, a było ich niemal 120, są zgodni  – produkcja biogazu i biometanu może skutecznie wesprzeć Polskę w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego oraz w wypełnianiu unijnych wyzwań związanych z ochroną klimatu.

Reklama

II Narodowy Kongres Biometanu w Poznaniu otworzył Maciej Roik, prezes Biomass Media Group

Jakie prawa dla biometanu?

Zasady realizacji NCW z wykorzystaniem biometanu wyjaśniał uczestnikom konferencji Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw. Omówił on unijną dyrektywę RED II zobowiązującą kraje UE do określonego udziału biopaliw w transporcie. – Tak, biometan wchodzi do realizacji NCW, a jego udział będzie więcej niż oczekiwany – podkreślał dyrektor generalny KIB. Adam Stępień punktował także kluczowe wyzwania dla sektora biometanu. Wśród nich znajduje się m.in. przyszła struktura rynku paliw transportowych, limit dla biopaliw z surowców rolnych, współuwodornienie czy obligatoryjny blending.

Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw

– W 2030 r. wkład zaawansowanych biopaliw i biogazu w sektorze transportu w UE ma wynieść co najmniej 3,5 proc. To ogromny skok w porównaniu do tego, co mamy obecnie – podkreślał Adam Stępień.

Jak wyglądać ma system wsparcia dla biometanu? Reprezentujący kancelarię prawną TTW Marcin Trupkiewicz pomógł uszeregować akty prawne, zarówno unijne, jak i krajowe, które regulują rynek OZE. Wskazań, na jakich zasadach można wprowadzać biometan do sieci, należy szukać przede wszystkim w ustawie o OZE. Mecenas przypomniał także, że od końca czerwca 2018 roku nie obowiązuje już lex specialis dotyczące wymogów dla biogazu wtłaczanego do sieci. Biometan musi więc charakteryzować się takimi samymi parametrami, jak gaz ziemny. Przy czym ciężar określenia parametrów przerzucony został na poszczególne kraje UE. M. Trupkiewicz wskazał także, że prawodawca unijny większą rolę biometanu dostrzega w transporcie niż w pozostałych sektorach gospodarki.

Mecenas Marcin Trupkiewicz z kancelarii TTW mówił o przyszłym systemie wsparcia dla biometanowni i możliwych modelach biznesowych

W trakcie swojej prezentacji mecenas przedstawił także przykładowe modele biznesowe dla biogazowni wprowadzającej biometan do sieci gazowej. To pozwoliło zobrazować przykładowe przychody biometanowni działające w ramach obowiązujących dziś systemów wsparcia. – Prace w ministerstwach trwają. To dobry moment, żeby zainteresować ustawodawcę systemem gwarantowanych dopłat do produkcji biometanu – mówił Marcin Trupkiewicz, apelując o postulaty branżowe i włączenie się biogazowników w tworzenie prawa.

Prawo nie stworzy się samo

Temat zaangażowania sektora biogazowego w prace ustawodawcze był kontynuowany także w drugim bloku tematycznym. Poświęcono go praktycznym zagadnieniom związanym z produkcją biometanu. Sesję prowadzili Marek Pituła, Paweł Filanowski i dr Andrzej Wrębiak z Polskiego Stowarzyszenia Biometanu. „Biometan” odmieniany był przez wszystkie przypadki. Prelegenci skupili się na jakościowych wymaganiach gazu sieciowego, omówili technologie produkcji z punktu widzenia regulacji systemowych oraz oczekiwań odbiorców i operatorów sieci. Ponadto wskazali na ekonomikę projektu biometanowego w zależności od wykorzystania biometanu i wyboru systemów wsparcia.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biometanu Marek Pituła

Paweł Filanowski z Polskiej Spółki Gazownictwa podczas prelekcji o wymaganiach jakościowych dla biometanu wtłaczanego do sieci

Choć w Polsce nie funkcjonuje jeszcze żadna instalacji produkująca biometan, to biogazownicy już teraz przygotowują się do utworzenia i kształtowania tego rynku. Jak poinformował Marek Pituła, PSB pracuje nad trzema projektami biometanowni. Prawdopodobnie pierwszy z zakładów tego typu rozpocznie pracę w połowie przyszłego roku. Biometan produkowany będzie z myślą o wykorzystaniu w transporcie.

Dr Andrzej Wrębiak, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

– Czekamy na transgraniczny handel biometanem. Dziś naszym sojusznikiem są m.in. Carlsberg, BMW, Google, Unilever czy IKEA. To międzynarodowe koncerny, które postanowiły przejść w 100 proc. na energię z OZE do 2030 r.

– Rynek OZE, przynajmniej na początku, jest regulowany. To kwestia bez dwóch zdań. Nie można zmieniać zasad w trakcie gry – tłumaczył Marek Pituła, nawiązując do załamania systemu zielonych certyfikatów sprzed kilku lat. Jednocześnie jasno wyraził oczekiwania branży biogazowej dotyczące rządowego wsparcia dla biogazu.

„Zazielenianie” transportu

Biometan jako paliwo „zazieleniające” transport i wspomagające realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego był zresztą tematem kilku prelekcji. Oprócz Adama Stępnia i Marka Pituły, temat ten przedstawiał Rafał Białek z Solaris Bus & Coach. Firma produkuje pojazdy elektryczne, hybrydowe i wykorzystujące wodór jako paliwo. Jak się okazało, dzień później Solaris wygrał przetarg i dostarczy do Tallina 100 autobusów na CNG.


Narodowy Kongres Biometanu 2019 – relacje wideo


Zresztą, temat komunikacji miejskiej pojawiał się w dyskusjach kilka razy, a to ze względu na fakt, że działania polskich miast ukierunkowane są na realizację zasad ustawy o elektromobilności.

– Autobus elektryczny nie realizuje celu OZE, nie redukuje emisji, nie realizuje programu efektywności energetycznej, bo czerpie prąd z węgla – podkreślał Marek Pituła. Wskazał on, że dla Polski zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do komunikacji pojazdów zasilanych biometanem, jak to jest na przykład w Szwecji.

Rafał Białek z Solaris Bus & Coach. Na autobusach firmy zasilanych biometanem jeżdżą przedsiębiorstwa w Szwecji czy Hanowerze.

Jak optymalnie wykorzystać biometan?

Dużym zainteresowaniem uczestników II Narodowego Kongresu Biometanu cieszyła się sesja poświęcona doświadczeniom innych krajów w zakresie produkcji i wykorzystania biometanu. Rozmawiano o:

  • surowcach z jakich jest produkowany biogaz z przeznaczeniem na biometan,
  • technologiach wykorzystywanych w celu oczyszczenia biogazu do biometanu,
  • systemach wsparcia dla sektora producenckiego w innych krajach (Włochy, Niemcy, Austria, Ukraina).

Prelegentami bloku byli  Sławomir Hinc z Green Genius, Piotr Kaczmarek z Fiorentini Polska oraz dr Aleksander Makaruk z firmy Axiom.

– Biogazownie powinny przede wszystkim rozwiązywać problemy zagospodarowania odpadów, co wpisuje się w gospodarkę cyrkulacyjną – wskazał dr Sławomir Hinc, prezes zarządu Green Genius.

Sławomir Hinc z Green Genius. Spółka należy do Modus Group, która w tym roku realizuje 5 projektów biogazowych w Polsce.

Piotr Kaczmarek z Fiorentini Polska omówił charakterystykę zatłaczania gazu do sieci we Włoszech i Francji. Przedstawił także nowatorskie rozwiązania wykorzystane w stacjach BiRemi, które pozwalają zarządzać dwukierunkowym przepływem gazu do sieci.

Piotr Kaczmarek z Fiorentini Polska

Natomiast Aleksander Makaruk zwrócił uwagę na nieco inne aspekty.

– Po wysłuchaniu prelekcji przyznam, że jestem zaskoczony dużym skomplikowaniem procesów legislacyjnych w Polsce. Nasza firma, Axiom, współpracuje z inwestorami austriackimi, niemieckimi i szwajcarskimi. Z mojego doświadczenia wynika, że procedury w tych krajach są zdecydowanie bardziej proste. Wynika to także ze specyfiki danego rynku, bo w Niemczech operator sieci gazowej jest często operatorem instalacji gazowej – mówił A. Makaruk.

Aleksander Makaruk z firmy Axiom

Nagroda za promowanie OZE

Podczas konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia nagród za propagowanie OZE – najstarszego tego typu wyróżnienia w Polsce, przyznawanego przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Jej założycielem i prezesem jest Krzysztof Stawnicki.

Krzysztof Stawnicki, prezes FOWE, podczas uroczystości przyznania nagród za propagowanie OZE

W kategorii „Człowiek 2019 roku” nagrodę otrzymał Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej. „Instytucją 2019 roku”  została firma T&T Proenergy Sp. z o.o. A „Inicjatywą 2019 roku” uznano nowy na rynku magazyn skierowany do włodarzy miast i gmin „Zielona Gmina”.

Nie wyważać otwartych drzwi

Pierwszy dzień obrad zakończony został bardzo ciekawym panelem dyskusyjnym, którego moderatorem był Marek Pituła. Jedną z konkluzji, którą można było wysnuć z tej ożywionej dyskusji, wskazał prof. Jacek Dach z UP w Poznaniu.

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i zaproszonych gości

– Trzeba korzystać z doświadczeń innych krajów, na przykład Chin, gdzie biometan zatłaczany jest do sieci, służy do celów grzewczych i w transporcie – mówił prof. J. Dach. – W mieście, które odwiedziłem, biometan służy mieszkańcom, na biometanie jeździ cała miejska komunikacja i połowa taksówek.

Natomiast prezes PSB roztoczył przed zebranymi wizję, i na razie tylko wizję, że gdyby w Polsce powstało 150 biometanowni produkujących 4-5 mln m3 gazu, to udałoby się nam w połowie pozbyć „problemu” związanego z obowiązkiem OZE.

Wiadomo jednak, że rynek biogazowy czeka teraz przede wszystkim na informacje o nowym systemie wsparcia.

– Dla inwestora najważniejsze są długoterminowa gwarancja pochodzenia i dopłaty bezpośrednie, by zwiększyć ekonomikę przedsięwzięcia – podkreślali goście II Narodowego Kongresu Biometanu.

Narodowy Kongres Biometanu 2019 – dzień 2.

We wtorek rano część z nich wzięła udział w warsztatach biogazowych w Laboratorium Ekotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod okiem prof. Jacka Dacha i dr Andrzej Lewickiego, których tematem była analiza procesu fermentacji a efektywność produkcji biogazu.

Autorki: Beata Klimczak, Jolanta Kamińska
Zdjęcia: Janusz Świdurski – Fotorealizacje

Narodowy Kongres Biometanu 2019 za nami. Jeśli chcielibyście Państwo podzielić się opinią to zapraszamy do kontaktu: redakcja@magazynbiomasa.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE