Już wkrótce nabór wniosków na instalacje OZE w ramach KPO

Nabór wniosków na instalacje OZE

Już niebawem ruszy nabór wniosków na dofinansowanie do instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne. Będzie to wsparcie przedinwestycyjne na rozwój istniejących klastrów energii i spółdzielni energetycznych, a także nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in:

  • strategie lokalnego rozwoju rynku energii
  • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii.
  • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych)
  • studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence
  • dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe.
  • analizy docelowego montażu finansowego inwestycji
  • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych

Czytaj również: Dofinansowanie na budowę biogazowni w programie #EnergiaDlaWsi


Nabór wniosków na instalacje OZE  – dla kogo dofinanosanie?

Wśród wymienionych podmiotów, które będą uprawnione do złożenia wniosków, są podmioty mające zamiar powołać społeczności energetyczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone w regulaminie naboru, spółdzielnie/ wspólnoty mieszkaniowe, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne podmioty posiadające osobowość prawną oraz istniejące społeczności energetyczne.

Maksymalny poziom dofinansowania to 95%. W zależności od inwestycji będzie to:

  • ok. 1,5 mln zł na jeden klaster energii
  • ok. 400 tys. zł na jedną spółdzielnię energetyczną
  • ok. 1,5 mln zł na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 186 853 568 zł. Składanie wniosków będzie możliwe od lipca, w formie elektronicznej. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na 31 grudnia 2023.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!
Więcej informacji oraz regulamin programu na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

This post is also available in: polski