Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia X edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jednym z głównych tematów spotkania będzie walka ze smogiem, a także działania na rzecz rozwoju technologii mogących w przyszłości skuteczniej ograniczyć skalę tego zjawiska.

Reklama

 

W agendzie EEC 2018 – który trwał będzie od 14 do 16 maja – znalazł się panel dyskusyjny pt. „Technologie dla klimatu”. To jasny sygnał, że zagadnienie traktowane jest niezwykle poważnie. Wątek smogu i czystych technologii pojawi się także w kontekście dyskusji na temat przyszłości e-mobilności, odnawialnych źródeł energii, innowacji i efektywności w energetyce oraz ciepłownictwie. Udział w nich wezmą przedstawiciele biznesu, naukowcy, samorządowcy i politycy.

Znamy już szczegółową agendę sesji tematycznych dotyczących tematyki smogu oraz technologii dla klimatu:

Energia dla klimatu – 14 maja 2018 r. (godz. 14.45-16.30)

Poruszane zagadnienia:

Dylematy europejskiej polityki ochrony klimatu. Podstawowe kwestie przed szczytem klimatycznym ONZ 2018 – aktualne i realne perspektywy globalnego porozumienia. Działania na rzecz klimatu w skali świata. Wymogi środowiskowe UE a gospodarcza suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich. Jak wypełniać zobowiązania, zachowując zdolność podejmowania decyzji w interesie własnej gospodarki? Energetyka i przemysł a wyzwania polityki ochrony klimatu; strategie firm wobec wymagań regulacyjnych, nowe inwestycje i innowacje, wykorzystanie technologii przyjaznych dla środowiska.

Energetyka w Europie. Dylematy i wyzwania – 14 maja 2018 r. (godz. 17.00-18.30)

Trendy kształtujące obraz europejskiej energetyki. Zapotrzebowanie na energię, jej podaż, funkcjonowanie krajowych systemów i ich europejska konwergencja. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne – przegląd opcji. Inwestycje w moce wytwórcze w Europie; ich ekonomiczny i polityczny fundament. Mechanizmy rynku mocy. Digitalizacja, decentralizacja, dekarbonizacja. Przyszłość energetyki w krajach członkowskich UE i jej zróżnicowane uwarunkowania – polityczne i społeczno-gospodarcze. Technologie odnawialne – upowszechnienie, koszty, regulacje. Gaz, atom, kogeneracja i inne alternatywy dla energii z węgla. Rozwój elektromobilności i technik magazynowania energii. Efektywne gospodarowanie energią ze wsparciem technologii. Generacja rozproszona, nowe modele konsumpcji energii, prosumenci.

Efektywność energetyczna. Czysta praktyka – 14 maja 2018 r. (godz. 12.30-14.00)

Poruszane zagadnienia:

Bilans dokonań – sektory polskiej gospodarki przodujące w inwestycjach efektywnościowych Uruchomić rezerwy efektywności. Przegląd rozwiązań, strategii i dobrych praktyk. Odnawialne źródła energii, innowacyjne technologie, niekonwencjonalne rozwiązania – dla efektywności. Usługi ESCO. Jak je rozwijać? Jak z nich korzystać? Potencjał energooszczędności w budownictwie i sposoby jego wykorzystania. Nowe normy efektywności energetycznej budynków. Czy branża budowlana jest na nie przygotowana?

Infrastruktura dla elektromobilności – 15 maja 2018 r. (godz. 11.30-13.00)

Poruszane zagadnienia:

Infrastruktura dla elektromobilności w Polsce – stan obecny, plany i wyzwania. Najpierw miasto. Elektromobilność i zrównoważony transport w metropoliach jako narzędzia walki z korkami i smogiem. Rozwój infrastruktury ładowania e-pojazdów w świetle planów firm energetycznych. Wpływ rozwoju elektromobilności na strukturę popytu na energię i system jej dystrybucji. Elektromobilność źródłem nowych regulacji na rynku energii

Za:

www.portalsamorzadowy.pl/

więcej na : www.eecpoland.eu/pl/

Zdjęcie: materiały prasowe

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE