Dwie nowe inwestycje otworzyły kolejny rozdział rozwoju MPEC Nowy Sącz, obniżając tym samym emisję CO2 i zmniejszając udział węgla w produkcji ciepła. Jedna z nich to montaż kotła biomasowego o mocy 3 MW.

Reklama

Nowy rozdział w historii MPEC Nowy Sącz

30 listopada na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbyło się uroczyste otwarcie dwóch inwestycji. Pierwsza związana była z budową układu wysokosprawnej kogeneracji składającego się z 3 silników kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt, która zapewni dodatkową zdolność produkcyjną kotłowni Millenium, a także umożliwi produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

Kocioł biomasowy 3 MW

Z kolei budowa kotła biomasowego o mocy 3 MW, zrealizowana w ramach projektu „Nowe ŹródłaEnergii w MPEC Nowy Sącz” ma istotny aspekt związany z dywersyfikacją źródeł energii oraz wykorzystaniem dużego potencjału jaki daje biomasa. Zakończona inwestycja wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza, ograniczenie emisji CO2 i wzrost produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biomasy.

Kocioł biomasowy zapewni również zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC i umożliwi dostawy ekologicznego ciepła systemowego większej liczbie mieszkańców Nowego Sącza.

Całkowita wartość inwestycji „Montaż kotła na biomasę o mocy do 3 MW” w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz” wyniosła 9 692 400 PLN. MPEC otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.


Czytaj też: Biomasa drzewna w kolejnej ciepłowni. Kocioł w wyszkowskim PEC na etapie rozruchu


Efektywny system ciepłowniczy

Zrealizowana przy ulicy Lwowskiej inwestycja pozwala nie tylko na produkcję ciepła, ale także energii elektrycznej. Kluczowa w tego typu instalacji jest możliwość wykorzystania różnych źródeł energii, co sprawia, że jest to produkcja niezależna od warunków pogodowych, prowadzona przez 24 godziny na dobą, która jednocześnie wspiera gospodarkę w obiegu zamkniętym i jest ekologiczna.

Dzięki nowym niskoemisyjnym źródłom oddawanym aktualnie do eksploatacji MPEC uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego, gdzie udział węgla w produkcji ciepła spada poniżej 50%. Warto zaznaczyć, że jeszcze w 2019 roku do produkcji ciepła wykorzystywano wyłącznie węgiel. Nowe inwestycje te otwierają kolejny rozdział rozwoju MPEC Nowy Sącz, oparty na czystej energii cieplnej i stawiają MPEC Nowy Sącz w krajowej czołówce zakładów, które rozwijają alternatywne źródła energii, obniżając tym samym emisję CO2 i zmniejszając udział węgla w produkcji ciepła.

Dzięki realizacji projektów źródłowych w 2023 r. ciepło wytwarzane w MPEC Nowy Sącz będzie pochodziło już w ponad 50% z Odnawialnych Źródeł Energii i Kogeneracji. 

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło, zdjęcie: mpecns.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE