W Ministerstwie Energii zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dotychczas firmy energetyczne otrzymały ponad 700 mln zł na rozwój swoich projektów.

Reklama

PGE Dystrybucja S.A. w ramach podpisanej umowy otrzyma ponad 17 mln zł na przebudowę stacji transformatorowej GPZ (Głównego Punktu Zasilającego) Budzyń, która pozwoli na przyłączenie farm wiatrowych. Dzięki temu zwiększą się możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV (48 MWe). Pozwoli to na zniesienie istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej, jaką jest brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury sieciowej, umożliwiającej odbiór energii z obszarów, gdzie budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Kolejnym podmiotem, który otrzyma wsparcie jest TAURON Dystrybucja S.A. z ponad  9 mln zł na demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid. Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie pilotażowego, stacjonarnego magazynu energii elektrycznej w Cieszanowicach. Dzięki inwestycji będzie możliwy przesył zmagazynowanej energii do odbiorców z pobliskich gmin: Kamiennik, Grodków, Otmuchów.

PCC Rokita S.A. otrzyma w ramach dofinansowania ponad 8 mln zł na budowę dwóch projektów:  inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4 kV oraz stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków. Stacje zostaną wyposażone w urządzenia zdalnego sterowania w oparciu o oprogramowanie SCADA, interaktywną elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, system DCS do nadzoru procesów produkcyjnych. Dzięki modernizacji stacji i wdrożeniu systemu Smart Grid inwestycja pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do jednostek PCC Rokita oraz ograniczenie strat w przesyle energii.

Dotychczas firmy energetyczne podpisały z Ministrem Energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: 12 umów w ramach poddziałania 1.1.2 na łączną kwotę ponad 400 mln złotych oraz 20 umów w ramach poddziałania 1.4.1 na łączną kwotę ponad 300 mln złotych.

Szczegółowe informacje w zakładce „Fundusze UE”

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE