Jan Szyszko na konferencji podczas światowego szczytu klimatycznego w Paryżu COP21 podkreślił, że szansą dla Polski w kwestii energii odnawialnej są biomasa i zasoby geotermalne. Minister środowiska uważa, że dla rozwoju OZE kluczowe są uwarunkowania występujące w danym kraju.

– W naszej sytuacji, jeśli się spojrzy na energię odnawialną, naszą szansą są zasoby geotermalne i biomasa, jeśli spojrzeć na rolnictwo i leśnictwo” – powiedział minister. Jan Szyszko odniósł się tym samym do krajowego potencjału leśnego i rolniczego.

Reklama

Uczestnicy konferencji mówili m.in. o tym, jak wykorzystać lasy na rzecz przyspieszenia procesu absorpcji dwutlenku węgla. – Lasy w Polsce pokrywają 9 mln hektarów (…), wkład lasów w pochłanianie CO2 w latach 1990-2005 wynosił 330 milionów ton. Porównując to do pierwszego okresu obowiązywania Protokołu z Kioto (2005-2012) mogę powiedzieć: cel redukcyjny przypisany Polsce na ten okres protokołu wynosił 170 mln ton, więc chciałbym podkreślić, że redukcja emisji dokonana przez las jest prawie równa przypisanym celem redukcyjnym w pierwszym protokole z Kioto, jeśli przeliczymy to na siedem lat – przekonywał Tomasz Wójcik, doradca dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Z kolei biorący udział w konferencji zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Tomasz Zawiła-Niedźwiecki poinformował PAP, że Lasy Państwowe planują utworzyć specjalne nadleśnictwa „dedykowane absorpcji dwutlenku węgla”. – Już od przyszłego roku chcielibyśmy zorganizować eksperymentalnie takie różne typy drzewostanu, które byłyby dedykowane absorpcji węgla. Prawdopodobnie to będzie kilka nadleśnictw w Polsce, w których będą eksperymentalnie prowadzone specjalne postępowania hodowlane, zabiegi zarządcze: takie rodzaje cięć, sadzeń lasu (…), żeby las jak najwięcej akumulował dwutlenku węgla” – powiedział Zawiła-Niedźwiecki. Jak zastrzegł, taka działalność nie ogranicza w żaden sposób dotychczasowych funkcji leśnictwa, m.in. produkcji drewna.

Minister Szyszko, odnosząc się do głównego celu szczytu COP21 mówił, że zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze jest możliwe przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odnawianie zasobów naturalnych. -Jeśli będziemy mieli zregenerowaną glebę i zregenerowany las, będziemy mieli bioróżnorodność, dobrą glebę i wodę – zaznaczył.

Źródło: PAP

Zdjęcie: parlamentarny.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE