Osiem państw europejskich oraz Argentyna i Republika Południowej Afryki biorą udział w projekcie MarginUp!, którego celem jest zwiększenie potencjału bioróżnorodności i produkcji materiałów pochodzenia biologicznego na gruntach marginalnych dla przemysłu i energetyki.

Niemal 70% gruntów w Europie jest zanieczyszczonych w wyniku intensywnego rozwoju rolnictwa, urbanizacji i zmian klimatycznych. Z tego powodu i innych ograniczeń biofizycznych 30% gruntów klasyfikowane jest jako grunty marginalne.

Reklama

W grudniu 2022 r. powstało konsorcjum ponad 30 państw, które ma wypracować koncepcję zagospodarowania ich m.in. dla przemysłu i w celach energetycznych.

MarginUp!

Koordynatorem projektu jest Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB). Prace konsorcjum finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Projekt otrzymał łączną dotację w wysokości prawie 7 mln euro od Komisji Europejskiej z Horyzont Europa w ramach „Sektory gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki” programu (CORDIS). 

– Będzie on realizowany przez 4 lata. Projekt powstał w celu osiągnięcia przełomu w rozwoju przedsiębiorstw biogospodarki o obiegu zamkniętym, które jednocześnie promują waloryzację gruntów marginalnych pod kątem różnorodności biologicznej i partycypacji społecznej – mówił dr Philipp Grundmann z ATB, koordynator MarginUp!

Projekt opiera się na wykorzystaniu doświadczeń i osiągnięć naukowych siedmiu państw. Pięć wdrożeń będzie realizowanych w Europie – w Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Niemczech i na Węgrzech, a także w Argentynie i RPA, razem zwiększając replikację i potencjał osiągniętych rezultatów. 29 partnerów konsorcjum, w tym także zarządcy gruntów, rolnicy i inni zainteresowani rozwojem branży biogospodarki, będzie współpracować w celu określenia najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonej produkcji biomasy i bioproduktów chroniąc różnorodność biologiczną i lokalne ekosystemy. 


Kongres Biogazu – zarejestruj się dzisiaj!


Właściwości terenu 

Każdy przypadek bierze pod uwagę obecne wykorzystanie i właściwości danego terenu oraz proponuje uprawy i strategie płodozmianu, które poprawiają różnorodność biologiczną, by zwiększyć produktywność gleby zgodnie z lokalnymi wymaganiami: od gleb śródziemnomorskich w Hiszpanii po pogórnicze ziemie w Grecji, gleby borealne w Szwecji, mokradła w Niemczech, pustynie na Węgrzech, zdegradowane pastwiska w Argentynie oraz obszary w Afryce Południowej.

Proponowane uprawy zapewnić mają zrównoważoność dostaw, a dzięki temu wesprzeć rozwój przedsiębiorstw zajmujących się biogospodarką na poziomie lokalnym i regionalnym, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści ekosystemowych i budowaniu odporności na zmiany klimatu.

Jak zapewniają pomysłodawcy MarginUp! bezpośrednio przyczynia się do realizacji europejskich celów i polityk dotyczących neutralności klimatycznej, jak Europejski Zielony Ład, plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, strategia dotycząca biogospodarki oraz strategia UE dotycząca gleby. Mat. pras. MarginUp!

Akademia inwestora biogazowego:

Tekst: Mat. pras. MarginUp!
Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE