Malteurop, elektrociepłownia zlokalizowana na terenie miasta Gdańsk, uzyskała certyfikat potwierdzający prawidłowe wdrożenie  systemu zasad należytej staranności (SNS) w zakresie zakupu biomasy na cele energetyczne.

Reklama

Certyfikat został udzielony przez SGS Polska Sp. z o.o. w oparciu o standard PL-KSUB-SNS:2017.

Firma Malteurop Sp. z o.o. należy do Grupy Malteurop, największego producenta słodu do wyrobów browarniczych na świecie. Koncesja na  działalność gospodarczą polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji, w odnawialnym źródle energii w elektrowni biomasowej (BMM) przy użyciu jednostki kogeneracji (ORC), została udzielona w 2014 roku. Moc elektryczna zainstalowana dla tej jednostki wynosi 0.950 MW. Zarówno energia elektryczna jak i cieplna wykorzystywane są w procesach technologicznych prowadzonych przez spółkę.

Malteurop wybrało OZE

Ciepło do procesu technologicznego pochodziło dotychczas z gazu ziemnego. Zdecydowano się na zastąpienie zapotrzebowania bazowego na ciepło źródłem biomasowym, przy jednoczesnym pokrywaniu zapotrzebowania szczytowego oraz zapotrzebowania przy wyższych temperaturach przez dotychczasowe źródła pracujące na gazie. Pozwala to na równomierne i zbliżone do maksymalnego obciążenie jednostki biomasowej w ciągu roku. Wybrano jednostkę o mocy4,15MW ciepła netto na wyjściu i 0,95 MW zainstalowanej mocy elektrycznej.

Elektrociepłownia dobrze spełnia swoją rolę jako bazowe źródło ciepła i energii elektrycznej. W scenariuszu bazowym zakładano osiągnięcie redukcji emisji przy pracy jednostki na mocach nominalnych w wysokości ok. 11 709 Mg CO2. W pierwszym roku działalności osiągnięto 90% zakładanej redukcji. Obserwacje bieżące – mówią przedstawiciele spółki – pozwalają stwierdzić, że osiągnięcie efektu ekologicznego będzie w pełni dotrzymane.

Na zdjęciu kogenerator prądotwórczy

fot./pl.malteurop.com/trwaly-rozwoj/energia

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE