Biomasa będzie podstawowym źródłem ciepła wykorzystywanym w nowo otwartej elektrociepłowni z Lęborku. Projekt realizowany od 2013 r. został dofinansowany  ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Reklama

W uroczystej inauguracji, w której rolę gospodarza pełnił  Witold Namyślak – burmistrz Lęborka –  wzięli udział m.in.: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Ambasady Konfederacji Szwajcarskiej, Województwa Pomorskiego i Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Nie zabrakło również przedstawicieli władz powiatowych, wykonawcy oraz obecnego operatora instalacji. Otwarcie zakończyło się możliwością zwiedzania elektrociepłowni przez wszystkich zebranych. Oprócz samej elektrociepłowni w ramach projektu wybudowano niezbędną infrastrukturę techniczną oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt.

cieżarówka ec lebork

 

ec lebork 2

Lęborska elektrociepłownia to jedna z nielicznych tego typu instalacji w Europie, wykorzystująca  najnowocześniejsze dostępne obecnie technologie. Głównym skutkiem oddania elektrociepłowni do użytku jest znaczący spadek nie tylko emisji dwutlenku siarki do atmosfery, ale też tlenku węgla czy pyłu. Elektrociepłownia w Lęborku pracuje w technologii kogeneracji, wytwarzając jednocześnie ciepło i prąd. Głównymi założeniami inwestycji było:

  • zastąpienie węgla pozostałościami drzewnymi z gospodarki leśnej i przemysłu przetwórstwa drzewnego i/lub słomą w części uzasadnionej względami ekonomicznymi i możliwościami pozyskania tych pozostałości,
  • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w oparciu o energię chemiczną zawartą w biomasie,
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz gazów szkodliwych i pyłów,
  • utrzymanie niskich cen i docelowe przeciwdziałanie tendencjom wzrostu cen ciepła dla odbiorców z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Za realizację projekty było odpowiedzialne konsorcjum Polytechnik Luft i Polytechnik Polska. Koszt realizacji umowy wyniósł ponad 32 mln zł netto.

Inwestycja zdobyła I miejsce w konkursie na Najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne zorganizowane w ramach projektu Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce, za przetarg na  „Budowę elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”.

Źródło: www.lebork.pl

Zdjęcia: www.lebork.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE