Samorządowcem jest się na dobre i złe czasy

Z Krzysztofem Iwaniukiem, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP i wójtem gminy Terespol rozmawia Kamilla Placko-Wozińska.


REKLAMA


635 gmin w Związku Gmin Wiejskich RP na ponad 1500 w Polsce, to dużo czy mało?

Krzysztof Iwaniuk: Jesteśmy najliczniejszą organizacją ogólnopolską skupiająca samorządy z obszarów wiejskich. Jest nas na tyle dużo, że jesteśmy reprezentatywni dla całej pozamiejskiej Rzeczypospolitej, a to jest 93% powierzchni naszego kraju.

Najlepiej, aby wszystkie samorządy wie

jskie należały do naszej organizacji, wierzę, że kiedyś tak będzie. Dziś najważniejszy jest fakt, że co roku nas jest więcej.

Co daje gminom przynależność do związku?

Krzysztof Iwaniuk
Krzysztof Iwaniuk

Krzysztof Iwaniuk: Misją naszego związku jest wspieranie idei samorządności terytorialnej. Obrona wspólnych interesów gmin z obszarów wiejskich. Reprezentowanie ich wobec innych organów władzy publicznej. To niezwykle ważna, w okresie 30 letniej transformacji ustrojowej i ogromnej ilości nowych aktów prawnych, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na comiesięcznych posiedzeniach opiniowała około 40-60 aktów prawnych dotyczących samorządów.

Trudno sobie wyobrazić, aby gminy wiejskie, na których zamieszkuje ponad 40% Polaków, nie miały reprezentacji wobec rządu, parlamentu, prezydenta, czy innych organizacji ogólnopolskich.

Związek też tworzy możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy gminami. Organizujemy m.in. kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń.

Praktycznie zawsze będzie trwał „taniec” pomiędzy decentralizacją a recentralizacją świadczenia usług publicznych.

Musimy o tym przypominać wszystkim, którzy uczestniczą w tworzeniu prawa, to nieustający lobbing na rzecz Polski samorządowej. Według badań opinii społecznej, to właśnie samorząd po 30 latach od odtworzenia ma 73% dobrych ocen. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich władz publicznych.

Warto podkreślić, że właśnie w małych gminach ten samorząd jest najbardziej autentyczny, najbardziej wolny od polityki i działający najbliżej mieszkańców, właśnie dla nich.

Z jakimi sprawami zwracają się do związku gminy w trudnym dla wszystkich okresie pandemii?

Krzysztof Iwaniuk: To niezwykle trudny i przerażający okres, dotyczy to zdrowia naszych mieszkańców, służb komunalnych, pracowników urzędu. Mamy też świadomość, że pandemia uderzy w gospodarkę, w nasze dochody, co pogorszy kondycję i tak nie najmocniejszych ekonomicznie gmin wiejskich.

To tylko fragment artykułu. Cały znajdziesz w magazynie Zielona gmina. W internecie za darmo!

Inne wydania magazynu Zielona Gmina znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

This post is also available in: polski