To już pewne. Kotły na paliwa stałe znajdą się pod specjalnym nadzorem. Będą kary za handel kopciuchami i oszustwa z tym związane np. sfałszowane etykiety. Inspekcja Handlowa wkrótce uzyska konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają odpowiednich wymogów. To założenia projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej.

Walkę z nieuczciwym procederem, jakim jest produkcja i wprowadzanie na rynek kotłów tzw. kopciuchów, podjęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Celem nadrzędnym jest poprawa jakości powietrza.

Reklama

Przygotowana przez MPiT nowela to kolejny, po nowelizacji rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe krok, który ma pomóc w walce z niską emisją.

Nowelizacja ustawy uzupełni katalog wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wzmocni także uprawnienia pracowników Inspekcji Handlowej do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu tych urządzeń.

Nowela wprowadzić ma także narzędzia pozwalające na ograniczenie importu kotłów niespełniających polskich wymogów.

(Nie)Znany problem

Szacunki organizacji ekologicznych wskazują, że rocznie na polski rynek trafia około 200–250 tys. kotłów na paliwa stałe. Utrudnieniem w pozyskaniu dokładnych danych jest duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami. Ocenia się, że stanowi ona aż 20-25 proc. rynku.

Od lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie ws. wymagań dla kotłów na paliwa stałe, które w lutym zostało dodatkowo uszczelnione w drodze nowelizacji.

Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że ciągle w sprzedaży stacjonarnej i internetowej dostępne są urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Co więcej, stanowią one znaczny odsetek ofert. Wciąż mamy zatem do czynienia z obchodzeniem istniejących przepisów. Chcemy to zmienić – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Projekt nowelizacji precyzyjnie wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe.

Sprawdzane będą m.in.:

  • zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów,
  • posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp.

Nowelizacja pozwoli także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i – w przypadku wykrytych nieprawidłowości – nakładanie kar pieniężnych. Zmiany mają na celu zapewnienie instytucjom kontrolnym odpowiednich środków finansowych na przeprowadzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania wymagań przez urządzenia.

Uszczelnienie systemu kontroli ma również ograniczyć nieuczciwą konkurencję, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługując się fałszywymi świadectwami jakości kotłów lub sprzedając kotły bezklasowe pod innymi nazwami – informuje szefowa MPiT.

Dodatkowo nowa regulacja pozwoli ograniczyć import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskich Obszarach Gospodarczych) kotłów, które nie spełniają polskich wymogów. Umożliwi to skuteczne zwalczanie nadużyć, a producenci z tych krajów.

Czytaj:

Pobierz “Tekst-ustawy-POS.docx”

Tekst-ustawy-POS.docx – Pobrano 137 razy – 20,50 KB

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo!

Źródło: MPiT, oprac. MB

Zdjęcie: shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE