Regularna konserwacja kotła jest niezbędna do utrzymania jego sprawności. To również podstawa do utrzymania jego mocy na stałym poziomie oraz wydłużenia żywotności urządzenia. Co więcej, czyste i wysokosprawne urządzenie to także niższe zużycie paliwa. W lutym, kiedy średnie temperatury powietrza oscylowały w graniach od 4 do -4°C, do ogrzania domu o powierzchni 196 m2 i podgrzania wody dla czteroosobowej rodziny, w ramach naszej akcji „Pellet w praktyce” zużyliśmy 990 kg pelletu. O ponad 100 kg mniej niż w styczniu.  

Reklama

Dokładne czyszczenie kotła pelletowego jest uzasadnione ekonomicznie, ponieważ pozwala uniknąć awarii, a sam koszt konserwacji jest niższy niż naprawa usterek związanych z zaniedbaniem czyszczenia. Warto także podkreślić, że regularna konserwacja jest obowiązkiem każdego właściciela bądź zarządcy budynku.

Przegląd kotła

Konserwację kotła należy przeprowadzić po sezonie grzewczym – w maju lub czerwcu. W przypadku grzania ciepłej wody użytkowej, należy ją powtarzać dwa razy w roku – przed (wrzesień/październik) i po sezonie grzewczym (maj/czerwiec). Wiodący producenci kotłów grzewczych zakładają regularne konserwacje kotła jako warunek konieczny do zachowania i ewentualnego wydłużenia gwarancji na swoje urządzenia. Przegląd powinien być wykonany przez autoryzowany serwis producenta. Polega on przede wszystkim na bardzo dokładnym oczyszczeniu ścian komory paleniska z popiołu, wymiennika ciepła, a także części odpowiedzialnych za automatyczne czyszczenie kotła (zawirowywaczy czy łańcuchów). Dodatkowo następuje dokładne oczyszczenie wszystkich części palnika, kontrola stanu części kotła najbardziej narażonych na eksploatację (np. żarnik pelletowy), kontrola posadowienia czujników sterownika w kotle oraz oczyszczenie elementów podajnika i rury podającej. Kotły posiadające automatyczny system czyszczenia wymiennika ciepła są dodatkowo smarowane w celu zabezpieczenia przed zapieczeniem części ruchomych.

Samodzielna konserwacja

Poza wymaganą jednokrotnie lub dwukrotnie profesjonalną konserwacją kotła wykonaną przez autoryzowany serwis producenta nie należy zaniedbywać także obowiązków użytkownika związanych z czyszczeniem kotła. Co tydzień, lub w zależności od potrzeb, należy usunąć popiół z popielnika. Popiół powinno się zbierać do przeznaczonego do tego celu pojemnika. Regularnie trzeba sprawdzać czystość rusztu palnika pelletowego oraz kontrolować poziom paliwa w zasobniku. Zalecana jest również kontrola polegająca na sprawdzeniu, czy w zbiorniku, rurze podającej lub zrzutowej nie nastąpiła akumulacja pyłu, lub innych pozostałości pelletu. Jeżeli palnik pelletowy nie ma funkcji samooczyszczania, powinno się przynajmniej raz na tydzień go oczyścić. W przypadku, gdy użytkowany kocioł nie posiada specjalnej automatyki oczyszczającej wymiennik, należy nie rzadziej niż raz w miesiącu czyścić wymiennik ciepła, kanały spalinowe, ściany kotła oraz boczne komory spalania. Warto zaznaczyć, że wszelkie czynności związane z konserwacją kotła powinno się wykonywać po jego wygaszeniu oraz po wyciągnięciu z gniazda zasilania wtyczki zasilającej. Podczas pracy kotła temperatura jego poszczególnych części może sięgać nawet 400°C, należy więc odczekać, aby kocioł uległ wychłodzeniu.

Dlaczego konserwacja kotła jest tak ważna?

Kocioł nieoczyszczony to kocioł, którego wszystkie podzespoły ulegają przyspieszonej eksploatacji. Zaniedbując obowiązki użytkownika związane z oczyszczaniem kotła, można narazić się na korozję lub nawet gnicie wymiennika ciepła, uszkodzenie grzałki w żarniku pelletowym, zablokowanie palnika. Warto pamiętać także o zasobniku na pellet, który powinno się opróżnić i wyczyścić, jeżeli planujemy postój pracy kotła dłuższy niż dwa dni, nie zapominając także o rurze podającej pellet oraz zsypującej paliwo do palnika. Pellet, który utknie na dłużej w wymienionych podzespołach kotła, może spęcznieć pod wpływem wilgotności, powodując uszkodzenie lub zablokowanie elementów układu podającego.

Nie należy zapominać także o utrzymywaniu komina w odpowiedniej czystości. Komin powinien być czyszczony obowiązkowo przynajmniej raz w roku – przed każdym sezonem grzewczym. Warto jednak przeczytać dokładnie umowę zawartą z ubezpieczycielem budynku. Większość firm ubezpieczających zaznacza w warunkach umowy, że przewód kominowy powinien być czyszczony dwa razy w roku, aby w razie ewentualnego wypadku móc ubiegać się o wypłatę ubezpieczenia. Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne, stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób zamieszkujących budynek z niedrożnym systemem kominowym. Dodatkowo nagromadzenie się substancji smolistych w kominie może doprowadzić nawet do ich samozapłonu.

Dostawcą paliwa do akcji „Pellet w praktyce” była firma Task.

Komentarz Adama Noconia z firmy Budmet Nocoń

Nasz autoryzowany serwis bardzo często jest wzywany do usterek kotłów, które pociągają za sobą znaczące koszty. Niejednokrotnie zdarza się, że kocioł jest objęty tak zaawansowaną korozją wymiennika, że serwisowanie nie jest możliwe i użytkownik musi planować zakup nowego kotła. Warto podkreślić, że takich wydatków w większości przypadków można było uniknąć, czyszcząc kocioł oraz wzywając serwis na regularne wizyty konserwacyjne. Użytkownicy kotłów często motywują swoje zaniedbania chęcią zaoszczędzenia pieniędzy na wizytach konserwacyjnych, które notabene stanowią jeden z tańszych elementów naszego cennika serwisowego.

Jestem głęboko przekonany, że warto inwestować w usługi serwisowe polegające na konserwacji kotła, nawet po okresie gwarancji urządzenia, kiedy użytkownik nie jest już zobligowany do przestrzegania regularnych wizyt serwisowych. Zapewniają one możliwość planowania swoich wydatków przeznaczonych na utrzymanie kotła, ponieważ jesteśmy w stanie przewidzieć, ile zapłacimy za serwisy każdego roku, unikając większych awarii wynikających z zaniedbania kotła. Co więcej, jest to „inwestycja w spokojną głowę”, użytkownik ma kontrolę nad tym, w jakim stanie jest jego kocioł, nie musi stresować się, czy zaniedbania stanu kotła spowodują większą awarię, uniemożliwiającą jego prawidłowe działanie, na dodatek do takiej awarii może dojść w dni wolne od pracy, a serwis, który będzie potrzebny natychmiast, pozostanie niedostępny.

Artykuł został opublikowany w Magazynie Biomasa nr 03/2017

Zdjęcia: PW Budemt Nocoń, Archiwum

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE