„Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej energii w Europie” to temat konferencji podsumowującej projekt Biogas3 promujący małe biogazownie w sektorze rolno-spożywczym. Wydarzenie współorganizowane jest wspólnie z projektem BioEnergy Farm2.

Reklama

Konferencja odbędzie się 9 lutego na 1 rue Ducale w Brukseli.

Celem projektu Biogas3 była promocja małych biogazowni wytwarzających energię z odpadów przemysłu rolno-spożywczego, natomiast Project BioEnergy Farm2 skupiał się na mikrobiogazowniach w gospodarstwach rolnych.

Konferencja podsumowująca projekt Biogas3, organizowana we współpracy z projektem BioEnergy Farm2, zaadresowana jest miedzy innymi do przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego i odpadowego, decydentów, przedstawicieli instytucji finansujących, dostawców technologii biogazowych oraz stowarzyszeń z branży rolnej i spożywczej. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

  • możliwości i bariery dla małych biogazowni w UE,
  • perspektywy rozwoju małych biogazowni w krajach UE,
  • wsparcie sektora biogazu w krajach UE w ramach programu Intelligent Energy Europe,
  • perspektywy dla polityki bioenergetycznej na poziomie UE,

Program konferencji będzie wkrótce dostępny pod linkiem: http://www.biogas3.eu/eng/agenda.html

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby uzyskać zaproszenie należy skontaktować się z organizatorami: Christophe Cotillon (c.cotillon@actia-asso.eu), Antoine Kieffer (a.kieffer@actia-asso.eu) lub polskim partnerem projektu (biogas3@fundeko.pl).

Źródło: Informacja prasowa

Zdjęcie: Ekoinnowacje Sp. z o.o.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE