Ministerstwo o konferencji klimatycznej w Katowicach

Stanowisko Ministerstwa Energii na 24. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Zbliża się 24. sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Odbędzie się ona w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Ministerstwo Energii przedstawiło stanowisko na temat konferencji.

Walka ze zmianami klimatu powinna mieć charakter globalnego i solidarnego wysiłku. Ma na uwadze konieczność zachowania konkurencyjności gospodarek krajowych i ich suwerenności w zakresie kształtowania miksów energetycznych.

Ministerstwo wskazuje, że każde państwo niezależnie może decydować o swoim miksie energetycznym. Dlatego realizacja celów polityki klimatycznej – opartej o bilans zysków i strat oraz wykorzystywanie innowacyjnych technologii – to tylko niektóre z najważniejszych zapisów stanowiska.

Dlatego w ocenie Ministerstwa Energii, dyskusję, która prowadzona jest wokół problemu ograniczania emisji, należy także skierować na dialog o zwiększeniu zagospodarowania i pochłaniania CO2 (np. redukcja emisji CO2 w wyniku wzrostu pochłaniania gazów cieplarnianych przez gleby rolne, leśne, lasy i torfowiska).

Poza tym redukcja emisji to poprawa jakości powietrza. Wzrost pochłaniania to także wzrost produkcyjności gleb czy ochrona bioróżnorodności”.

Źródło: Ministerstwo Energii

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa!

Czytaj Magazyn Biomasa. To zawsze najświeższe informacje z branży, wyczerpujące analizy, a także rozmowy i wywiady z ciekawymi ludźmi związanymi z branżą.

Sprawdź: Magazyn Biomasa

This post is also available in: polski