Konfederacja Lewiatan chce wsparcia dla branży OZE

OZE w Polsce

Konfederacja Lewiatan chce wsparcia dla branży energetycznej w tym OZE.  Przygotowała trzy stanowiska, które trafiły m.in. do Jacka Sasina ministra aktywów państwowych i Michała Kurtyki ministra klimatu.

Postulaty, które mają pomóc firmom przetrwać czas epidemii koronawirusa, przygotowała branża energetyczna. Konfederacja Lewiatan wspiera ją apelując do rządu o wprowadzenie odpowiednich przepisów w specustawie. Rozwiązania, jak twierdzi Konfederacja i branża energetyczna, ograniczą utratę płynności finansowej dostawców mediów (energii elektrycznej, gazu, ciepła) z powodu wstrzymania płatności przez odbiorców oraz pozwolą zachować ciągłość dostaw tych mediów.

– Przedsiębiorcy postulują, aby państwo (Skarb Państwa) okresowo przejęło płatności za media, z których korzystają przedsiębiorstwa (odbiorcy) znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej na rzecz sprzedawców i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Warte rozważenia byłoby przyjęcie analogicznego schematu do tego, jaki był / jest stosowany przy budowie dróg ekspresowych i autostrad tj. GDDKiA płaci bezpośrednio podwykonawcom w przypadku problemów generalnych wykonawców – wskazuje Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

– Przedsiębiorcy proponują także, aby w przypadku wprowadzenia ograniczeń w towarowym ruchu granicznym lub jego zamknięciu automatycznie zezwalać na dostawy usług i produktów umożliwiających zapewnienie dostaw energii. Domagają się pełnej informacji na temat możliwych zakłóceń w dostawach węgla i gazu przez spółki państwowe, przesyłu gazu (Gaz System) i dostawach innych strategicznych towarów i usług. Oczekują też konsultacji przed wprowadzeniem ograniczeń i zakazów bądź nakazów, które skutkowałyby zakłóceniami dostaw i usług strategicznych – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Wśród innych kluczowych propozycji znalazły się te dotyczące m.in. nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw.

W odniesieniu do ustawy o OZE przedsiębiorcy postulują m.in. o:

  • wydłużenie o co najmniej 6 miesięcy terminów do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego w stosunku do wytwórców, którzy złożyli zwycięskie oferty w ramach aukcji przeprowadzonych w latach 2018 oraz 2019, a także w stosunku do wytwórców, którzy dopiero przystąpią do aukcji przeprowadzanych w przyszłości.
  • wprowadzenie okoliczności wyłączających, w tym dotyczących wykluczenia instalacji z aukcyjnego systemu wsparcia, możliwości przystąpienia do aukcji dopiero po upływie 3 lat, przepadku kaucji oraz podleganie karze pieniężnej z tytułu sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego poniżej 85% ilości energii elektrycznej określonej w ofercie w trzyletnich okresach sprawozdawczych z powodu niedokonania sprzedaży po raz pierwszy w ramach aukcji na skutek określonych sytuacji: epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego.
  • wprowadzenie instytucji zawieszenia biegu terminów do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.
  • zapewnienie przedłużenia terminów także dla rozwijanych projektów OZE, które nie uczestniczą w systemie aukcyjnym, w szczególności w odniesieniu do ustawowych ograniczeń okresu związania operatorów systemów elektroenergetycznych warunkami umów o przyłączenie instalacji OZE do sieci.

W odniesieniu do innych ustaw przedsiębiorcy postulują m.in.

  • wydłużenie terminu na złożenie przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprawozdania z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej za 2019 rok zgodnie z ustawą prawo energetyczne
  • wydłużenie terminów w zakresie wydawania warunków przyłączenia oraz przyłączania mikroinstalacji, rozpatrywania reklamacji itd.
  • wskazanie realnych terminów opracowania i konsultowania planów budowy ogólnodostępnych stacji ładowania

Ponadto przedsiębiorcy postulują wydłużenie lub przesunięcie terminów wynikających z obowiązujących aktów prawnych (w szczególności ustaw Prawo energetyczne, o odnawialnych źródłach energii, o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, akcyzowej) na złożenie przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność koncesjonowaną stosownych sprawozdań i ankiet o 60 dni w stosunku do terminów określonych w tych aktach.

Powyższa propozycja dotyczy również terminów nie wynikających bezpośrednio z powyższych aktów, ale określonych przez organy administracji państwowej takie jak właściwe ministerstwa, URE, UOKiK na podstawie odpowiednich uprawnień w tych aktach określonych.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Na zdjęciu (Konfederacja Lewiatan): Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. ZA DARMO! Sprawdź:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Zdjęcie główne: pixabay

This post is also available in: polski