Komisja Europejska zainaugurowała Partnerstwo Przemysłowe Biometanu

Biomethane Industrial Partnership (BIP)

28 września 2022 r. Komisja Europejska, zainaugurowała Partnerstwo Przemysłowe Biometanu (Biomethane Industrial Partnership). To nowe partnerstwo publiczno-prywatne zostało ogłoszone w planie REPowerEU i ma na celu wsparcie realizacji celu zwiększenia rocznej produkcji i zużycia biometanu.

Partnerstwo Przemysłowe Biometanu

Partnerstwo Przemysłowe Biometanu jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, które chcą pracować na rzecz osiągnięcia swojego celu. Wszystkie kraje UE są zaproszone do przystąpienia do Partnerstwa Przemysłowego Biometanu, wraz z firmami, stowarzyszeniami branżowymi, środowiskiem akademickim i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Biomethane Industrial Partnership zmniejszy zależność Europy od gazu ziemnego z Rosji w opłacalny sposób. Jednocześnie znacząco przyczyni się do zintegrowanego systemu o zerowej energii netto.

– Europa ma ogromny potencjał do produkcji biometanu. Biometanem – rodzimym, zrównoważonym i odnawialnym gazem – możemy zastąpić gaz kopalny z Rosji. Biometan stwarza również nowe możliwości gospodarcze na obszarach wiejskich. Zainicjowane partnerstwo przemysłowe w sprawie biometanu będzie miało zasadnicze znaczenie dla zwiększenia produkcji i wykorzystania biometanu w całej UE. – podsumował Frans Timmermans.

– Sektor biometanowy jest gotowy do osiągnięcia celu 35 mld m3, co wymaga inwestycji od 70 do 80 miliardów euro. Partnerstwo Przemysłowe ds. Biometanu odegra w Europie zasadniczą rolę we wspólnych wysiłkach na rzecz przezwyciężenia barier dla inwestycji, produkcji i użytkowania – powiedział Harmen Dekker, dyrektor generalny European Biogas Association.


Jak zaplanować inwestycję biogazową/biometanową? Dowiesz się na warsztatach „Biogazownia i biometanownia do A do Z”


Polskie partnerstwo na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

W Polsce niespełna rok temu powstała podobna inicjatywa. Polskie Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu zostało zawarte 23 listopada 2021 roku. Zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem porozumienia jest wypracowanie rozwiązań służących dynamicznemu wspieraniu rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Przyczyni się to do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnej maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw. Prace w ramach porozumienia są prowadzone w ramach 8 grup roboczych.

– (…) Rok temu Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawiązało porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE. – Będziemy wspierać rozwój biogazowni i biometanowni oraz przemysłu produkującego na potrzeby tego sektora. W procedowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99) wprowadzamy rozwiązania, które zapewnią stabilny rozwój tej branży – zaznaczył wiceminister.

Rozwój branży biogazu i biometanu

Stronami Porozumienia w Polsce są przedstawiciele administracji rządowej, a także inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora biogazu i biometanu, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki. Obecnie stronami porozumienia jest 108 podmiotów.

– Inicjatywa Komisji Europejskiej wykorzystuje najlepsze praktyki, gdzie urzędnicy współpracują z branżą i poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń, kreuje się nowe regulacje, które w sposób znaczący przyspieszają rozwój branży. Polskie porozumienie na rzecz biogazu i biometanu, które było pierwszą taką inicjatywą w Europie i stanowiło wzór dla Komisji Europejskiej, wytycza nową ścieżkę dla osiągania pilnych zmian, które w tych trudnych czasach pozwolą na szybki rozwój branży biogazu i biometanu – powiedziała Sylwia Koch-Kopyszko, ekspert ds. Komisji Europejskiej, Zielony Gaz dla Klimatu.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

źródło: ec.europa.eu; Ministerstwo Klimatu i Środowiska

zdjęcie: ec.europa.eu

This post is also available in: polski

ael