Nowa inwestycja biomasowa – EC Łąkowa w Grudziądzu

inwestycja biomasowa

Jest zielone światło dla nowej inwestycji biomasowej. Projekt budowy biomasowej jednostki kogeneracyjnej w elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu zostanie zrealizowany przez spółkę OPEC-INEKO z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ.

Dofinansowanie z NFOŚiGW

Jak informuje spółka OPEC-INEKO z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ,  projekt: „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu” uzyskał pozytywną ocenę. Została mu także przyznana dotacja i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”.

Wsparcie Funduszy Norweskich

Ten sam projekt otrzymał również dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, czyli tzw. Funduszy Norweskich. Grudziądzki projekt znalazł się tam na drugim miejscu, biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. Przed Spółką trudna decyzja − rozstrzygnięcie, które z uzyskanych źródeł finansowania będzie korzystniejsze przy realizacji tego projektu.

Decyzje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego z Funduszy Norweskich) wysoko oceniające projekty Grupy OPEC, pokazują profesjonalizm i zaangażowanie zespołu, który je przygotował.


Czytaj też: W Lublinie powstanie biomasowy blok energetyczny


Biomasowa jednostka kogeneracyjna

Budowa biomasowej (luźna słoma) jednostki kogeneracyjnej w Elektrociepłowni Łąkowa pozwoli na:

  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej,
  • ograniczenie produkcji energii w istniejących węglowych źródłach wytwórczych,
  • zdecydowane obniżenie kosztów operacyjnych działalności związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2,
  • zwiększenie udziału jednostki kogeneracyjnej w całkowitej produkcji ciepła,
  • wzrost bezpieczeństwa energetycznego Grudziądza dzięki zapewnieniu dywersyfikacji paliw,
  • wypełnianie obowiązków wynikających z obecnych i przewidywanych w przyszłości uregulowań formalno-prawnych w Polsce, polityki ekologicznej UE, pakietu klimatycznego w zakresie ochrony środowiska,
  • rozwinięcie działalności OPEC-BIO poprzez zwiększenie kontraktacji luźnej słomy,
  • odtworzenie mocy cieplnej Elektrociepłowni Łąkowa w postaci wysokosprawnej, nowoczesnej, ekologicznej, energooszczędnej, jednostki kotłowej zapewniające pokrycie bieżących oraz przyszłych potrzeb odbiorców w zakresie produkcji ciepła i pary.

 

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

źródło i zdjęcie: informacja prasowa

This post is also available in: polski

ael