W Olszynie powstaje nowa ekospalarnia. Inwestycja rozwiąże problem zagospodarowania odpadów komunalnych i zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne. Do instytucji finansujących budowę dołączył Polski Fundusz Rozwoju.

Reklama

 

„Waste-to-Energy” i ekospalarnia

W związku z koniecznością zmniejszenia ilości odpadów komunalnych na wysypiskach, na świecie prowadzi się działania zmierzające do ich zminimalizowania. Unia Europejska chciałaby zredukować je do 35%. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest idea „waste-to-energy”(WtE) i ekospalarnie, których ilość wciąż rośnie. „Waste-to-Energy” to proces odzyskiwania energii z odpadów, coraz chętniej wdrażany w wielu krajach na świecie. Polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w wyniku przetworzenia odpadów niepodlegających recyklingowi.

Pierwszy był Kraków

Pierwsza polska ekospalarnia powstała w 2016 roku w Krakowie w ramach „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. Od tej pory zakład przekształca odpady komunalne ze stolicy Małopolski w energię elektryczną i cieplną. Jak informuje KHK SA, krakowska ekospalarnia przekształca 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. W wyniku spalania wyprodukowana zostaje energia elektryczna (około 65 000 MWh), i energia cieplna (280 000 MWh). Energia uzyskana w tym procesie jest w dużej mierze energią odnawialną.


Energia z odpadów – chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj!


Ekospalarnia dla Olsztyna

Kolejna polska ekospalarnia powstaje w Olsztynie. Zakład odzysku energii pozwoli na zagospodarowanie odpadów z terenu stolicy województwa warmińsko-mazurskiego i przetworzenie ich na energię.  Inwestycja w większości finansowana jest z dotacji unijnych przeznaczonych na ten projekt przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Polski Fundusz Rozwoju. Dla mieszkańców miasta uruchomienie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) to szansa na znacząca poprawę jakości powietrza z uwagi na możliwość  zmniejszenia emisji CO2 o prawie 100 000 ton rocznie. Jest to inwestycja ważna z punktu widzenia walki ze zmianami klimatycznymi. Jak podaje partner prywatny projektu Dobra Energia dla Olsztyna, ekospalarnia pozwoli na zredukowanie nawet o połowę ilości węgla zużywanego obecnie do produkcji energii cieplnej, zastąpienie instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii. Koniec inwestycji przewidziany jest na 2023 rok.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE