Kiszonka kukurydziana to jeden z najpopularniejszych wsadów w biogazowniach rolniczych.

I choć dla większości  nowych instalacji bazujących na odpadach poprodukcyjnych lub pohodowlanych przestaje być ona głównym  substratem, nadal zdecydowana większość biogazowni wykorzystuje kiszonkę w celu stabilizacji procesu fermentacji  oraz łatwiejszej utylizacji gnojowicy czy osadów ściekowych.

Reklama

 

P9127 (K) – (FAO 280)

Na kiszonkę – uniwersalna.

Wieloletnia popularność i niezawodność mieszańców Optimum® AQUAmax® marki Pioneer® mówi sama za  siebie. Jednym z najlepszych przykładów jest odmiana uniwersalna w obu kierunkach uprawy.

P9127 (FAO 280 K/260 Z)

Wiedząc, iż najlepsze mieszańce ziarnowe są znakomitym wyborem na kiszonkę, mamy pewność uzyskania bardzo  wysokich plonów zielonej masy oraz ziarna. Ten średniopóźny dent charakteryzuje się dobrym wzrostem  początkowym, bardzo szybkim oddawaniem wody z ziarna, a łodygi są mocne oraz podobnie jak liście – zdrowe i  odporne. Roślina jest średniowysoka, a jej kolby są wyżej zawieszone. Kiszonka z odmiany P9127 to gwarancja  wysokiej jakości skrobi oraz dobrej strawności ogólnej. Odmiana Optimum® AQUAmax® w autorskim systemie  Accelerated Yield Technology (AYT™) opartym na technologii genów rodzimych od wielu lat zaskakuje polskich  rolników swoją ponadprzeciętną tolerancją na niedobory wody. Polecamy ją do uprawy w rejonie środkowym i  południowym, na dobrych glebach, a także na biogaz.

P9911 (K) – (FAO 300)

Na kiszonkę – biogaz.

Nowy późny mieszaniec na kiszonkę i biogaz. Cechuje się wysokim plonem zielonej masy. Dobry wzrost początkowy,  bardzo dobry stay green. Kolby bardzo zdrowe. Kiszonka z odmiany P9911 to gwarancja wysokiej jakości skrobi oraz  dobrej strawności ogólnej. Odmiana Optimum® AQUAmax® w autorskim systemie Accelerated Yield Technology (AYT™) opartym na technologii genów rodzimych od wielu lat zaskakuje polskich rolników swoją ponadprzeciętną  tolerancją na niedobory wody. Polecamy ją do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na dobrych glebach,  zwłaszcza na biogaz.

P8888 FAO (280–290)

Na kiszonkę – biogaz.

Odmiana typowo kiszonkowa. m3 na kiszonkę o znakomitych parametrach agrotechnicznych. Cechuje się wysokim  plonem zielonej masy. Dobry wzrost początkowy, bardzo dobry stay green. Kolby, łodygi i liście bardzo zdrowe, powoli dojrzewające, bardzo dobrze znosi chłody. Bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody. Rośliny  średniowysokie, o mocnych łodygach, kiszonka o wysokiej zawartość skrobi bardzo dobrze degradowalnej w żwaczu.  Polecany do uprawy w ciepłych rejonach Polski, na dobrych i średnich glebach, dostarcza wysokie plony zielonej  masy, do wzrostu wegetatywnego potrzebuje wody, unikać gleb piaszczystych. Wymagania podobne do P8500, a  plony wyższe, odmiana bardzo cenna na zachodzie Europy, na dobrych glebach odmiana doskonała na ziarno i kiszonkę.

P8500 (FAO 250)

Na kiszonkę – biogaz.

Odmiana typowo kiszonkowa,bogato ulistniona, daje wysokie plony zielonej masy o bardzo dobrych parametrach.  Tworzy rośliny średniowysokie, zwarte o mocnych łodygach i dużej kolbie. Polecana szczególnie do uprawy na  kiszonkę z uwagi na duże plony zielonej masy. Mieszaniec średnio wczesny o bardzo wysokim potencjale plonowania  na kiszonkę i ziarno. Kolby bardzo szybko dojrzewają, zawieszone na średniej wysokości, bardzo dobry wzrost  początkowy. Ziarno typu dent dobrze dojrzewa. Mieszaniec polecany do uprawy na średnich stanowiskach. Termin zbioru wyznaczać na podstawie linii mlecznej ziarna, najlepiej gdy jest w 2/3 długości ziarniaka.

BRIGADO (FAO 250)

Odmiana numer 1 w Polsce, z najlepszym wynikiem plonu suchej masy (ok. 22 t/ha) wśród wszystkich 23 odmian  badanych w grupie średnio-wczesnej COBORU w latach 2016-2017. Wybitny potencjał plonotwórczy odmiany potwierdziły badania porejestrowe w bardzo suchym 2018 roku, w którym BRIGADO po raz kolejny uzyskało  najlepszy wynik. Ekstremalnie mocny wigor początkowy sprawia, że odmiana bardzo szybko rusza wiosną i buduje  rekordowo wysokie rośliny z dobrym udziałem kolb i bardzo dobrą odpornością na wyleganie. Cechy te gwarantują  uzyskanie najwyższych plonów suchej masy z hektara. Wyjątkowa tolerancja na chłody umożliwia wykorzystanie  BRIGADO także w rejonach Polski trudnych klimatycznie do uprawy kukurydzy.

DANUBIO (FAO 240-250)

Wyróżnia się na polu wysokimi, ale przede wszystkim bardzo masywnymi roślinami o grubej, mocno ulistnionej  łodydze oraz długimi, dobrze zaziarnionymi kolbami. Uzyskuje najlepsze wyniki plonu zielonki, plonu suchej masy  czy plonu jednostek pokarmowych z hektara. Wysoki udział kolb o bardzo dobrej strukturze zapewnia uzyskanie  kiszonki o bardzo wysokiej energetyczności, przydatnej do żywienia krów i produkcji biogazu. Odmiana przydatna do uprawy na słabszych stanowiskach, dobrze znosi niedobory wody.

TALENTRO (FAO 260)

Odmiana o profilu uniwersalnym gwarantująca najwyższe plony suchej masy, potwierdzone bardzo dobrymi  rezultatami w badaniach rejestrowych COBORU oraz doskonałą produktywność ziarnową. Charakteryzuje się mocną  budową. Rośliny przewyższają inne odmiany średnio aż o 15-20 cm, są mocno ulistnione, o grubej łodydze, długo  utrzymują zieloność i posiadają charakterystyczne antocyjanowe zabarwienie. Wyjątkowy plon kolb oraz ziarno typu  flint-dent z wysoką zawartością skrobi pozwalają na uzyskanie najwyższej masy kiszonki o optymalnej strawności i  wysokiej energetyczności – idealny surowiec do produkcji biogazu. TALENTRO w doświadczeniach łanowych w 2016  r. uzyskiwało czołowe wyniki w plonie ziarna, co świadczy o szerokich możliwościach użytkowania tej odmiany.

SL ENORMO (FAO 240)

Średniowczesny, mocno zbudowany mieszaniec pojedynczy do uprawy głównie na kiszonkę. SL ENORMO to wysokie rośliny, o dobrej odporności na wyleganie i wysokim plonie ogólnym suchej i świeżej masy. Odmiana polecana  również do uprawy z przeznaczeniem na ziarno i wczesny biogaz. W badaniach rozpoznawczych kukurydzy na  kiszonkę COBORU w 2010 roku w grupie średniowczesnej uzyskał plon suchej masy łodyg i liści na poziomie 114 proc. wzorca.

CHICAGO (FAO 250)

Jest to odmiana o uniwersalnym kierunku użytkowania, zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, choć badania rejestrowe były prowadzone w kierunku uprawy kiszonkowej. CHICAGO uzyskuje doskonałe wyniki w badaniach na  kiszonkę, jednak bardzo wysoki plon kolb oraz bardzo dobre wyniki plonu ziarna w badaniach w Europie i w  badaniach wewnętrznych hodowcy w Polsce potwierdzają duże zdolności produkcyjne tej odmiany w przypadku  uprawy na ziarno.

SATIVO (FAO 250-260)

Buduje mocne, wysokie rośliny z bardzo dobrze zaziarnionymi kolbami. Wyróżnia się bardzo dobrą odpornością na  wyleganie oraz dynamicznym rozwojem początkowym i tolerancją na wiosenne chłody. Wysokie plony suchej masy  tej odmiany predestynują SATIVO do uprawy także na surowiec do biogazowni.

DUBLINO (FAO 260)

Uzyskało w badaniach rejestrowych rekordowe plony suchej masy na poziomie 106 proc. wzorca. Najwyższy   potencjał plonowania odmiana potwierdziła również w 2016 roku, po raz kolejny uzyskując jeden z najlepszych wyników w swojej grupie wczesności. DUBLINO to przede wszystkim rekordowe plony kiszonki i pewność stabilnego plonu w bardzo różnorodnych warunkach pogodowych. Ze względu na bardzo dobry wczesny wigor i tolerancję na  wiosenne chłody DUBLINO z powodzeniem można uprawiać w rejonach o chłodnej wiośnie, na glebach lekkich oraz ciężkich i zlewnych. Buduje wysokie, mocno ulistnione rośliny i dorodną kolbę z ziarnem typu flint-dent.  Podwyższony udział kolb w zakiszanej masie poprawia parametry kiszonki i podnosi jej energetyczność, co przekłada  się na wydajność mleczną karmionych krów.

UŁAN (FAO 270)

Średniopóźny mieszaniec trójliniowy przeznaczony na kiszonkę i biogaz. UŁAN zdominował doświadczenia rejestrowe w sezonie 2009 w grupie średniopóźnej nie tylko wzrostem (średnio 311 cm wysokości w skali kraju), ale  także plonem ogólnym suchej masy wynoszącym 24,1 t/ha (114,6 proc. wzorca!). Uzyskuje bardzo wysokie plony  świeżej masy zarówno w sprzyjających, jak i niekorzystnych sezonach (średnio 65,4 t/ha w skali kraju).

WALTERINIO KWS

„Nr 1 w plonie kiszonki i ziarna w 2017” – najnowsza genetyka KWS! W PDO w 2017 r. plon ogólny suchej masy  wyniósł 213,8 dt/ha, a plon suchego ziarna 128,8 dt/ha (1. miejsce ex aequo wśród wszystkich odmian). Od czterech  lat najwyższe plony na kiszonkę w Polsce: najwyższe plony całych roślin i kolb (ziarna). Ponad 55 proc. udziału kolb w plonie i wydłużony efekt stay green. Potężne i bogato ulistnione rośliny, z długimi kolbami. Polecana na kiszonkę  na wszystkie stanowiska glebowe.

AGRO VITALLO

„Stabilne i wysokie plony na kiszonkę w suchych latach” – nr 1 w Polsce w plonie suchej masy całych roślin (24,9  t/ha) w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK wśród 70 odmian w 2014 r. i nr 2 w plonie SM kolb (12,3 t/ha).  Potężne rośliny, bogato ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2 proc. udziału w plonie wg badań CCA  COBORU 2014). Rośliny długo zielone, również w suchych latach o bardzo silnym stay green. Toleruje suche i  słabsze stanowiska i pozostaje długo zielona.

Przeczytaj artykuł w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo.

Zdjęcie: pixabay.com

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE