Nowa inwestycja Weltec Biopower Wielkiej Brytanii

Weltec Biopower, niemiecka firma inżynieryjna specjalizująca się w budowie biogazowni rozpoczęła nowy projekt w Ponterfact w Wielkiej Brytanii. Projektowana w systemie gas – to – grid biometanownia będzie zlokalizowana na terenie Lanes  Farm Energy; prace budowalne mają ruszyć jeszcze w tym roku. Instalacja będzie produkowała rocznie ok. 7,3 mln m3 biometanu  zatłaczanego do brytyjskiej sieci gazowej, co pozwoli na dostarczenie ciepła…

czytaj więcej »

Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla kogeneracji

Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W komunikacie wskazano, że polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu. Wpłynie także na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2. Nie zakłóci konkurencji. Komisja Europejska opublikowała 15 kwietnia 2019 r. komunikat dotyczący zatwierdzenia polskiego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej…

czytaj więcej »

Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą etykiet

Sejm RP 12 kwietnia 2019 r. przyjął nowelizację ustawy dotyczącą etykiet energetycznych. To zmiana ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument teraz trafi pod obrady Senatu RP. Nowelizacja ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewniają ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi. Celem…

czytaj więcej »

Samorządy na spotkaniu w Ministerstwie Energii

Samorządy na spotkaniu w Ministerstwie Energii. Tematem spotkania rządu i przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego była sytuacja na rynku energii. Spotkanie z udziałem Wiceministra Energii Tomasza Dąbrowskiego odbyło się w piątek, 12 kwietnia 2019 roku. Omówiono stan prac nad przygotowaniem rozporządzenia do ustawy regulującej ceny energii oraz rozwiązania systemowe, które mają zapobiec wzrostowi cen dla odbiorców końcowych. Przedstawiciele Ministerstwa Energii wysłuchali zgłaszanych przez stronę…

czytaj więcej »

Jest specjalny zespół do spraw biogospodarki

Zespół do spraw biogospodarki już jest! W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie powstałego w ramach Porozumienia Rolniczego Zespołu Roboczego ds. Biogospodarki. Na jego czele jako przewodniczący stanął Adam Stępień (dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju). Zespół ma być platformą wymiany myśli, poglądów i idei, prowadzenia dyskusji z udziałem przedstawicieli wszystkich sektorów rynkowych. Wynikiem jego prac powinny być konkretne…

czytaj więcej »