25 Konferencja Gazterm już od 15 maja w Międzyzdrojach

GAZTERM 2022

W dniach 15-18 maja 2022 roku odbędzie się kolejna edycja jednej z największych w Polsce Konferencji energetycznych. Edycja, która ma dla  Organizatorów szczególne znaczenia ponieważ Gazterm będzie świętował swoje 25-lecie. Przez te wszystkie lata Gazterm stał się prestiżowym miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata, polityków i przedstawicieli administracji rządowej.

 

Wysoki poziom merytoryczny przygotowywanych corocznie zagadnień oraz znakomita organizacja całego wydarzenia, pozwala organizatorom stwierdzić, że w opinii gości i uczestników Gazterm to jedna z najważniejszych i wysoko ocenianych Konferencji w Polsce.

Najbardziej aktualne problemy branży energetycznej

Tak jak w poprzednich edycjach, w tym roku również  chcemy zmierzyć  się z najbardziej aktualnymi problemami branży energetycznej i dyskutować nad tym jak sprostać nowym wyzwaniom wynikającym ze zglobalizowanego rynku gazu, którego jednymi z najważniejszych problemów są przerwane łańcuchy dostaw i wysoki wzrost cen paliwa gazowego.

Program 25 edycji Konferencji GAZTERM

Program 25 edycji Konferencji GAZTERM odnosić się będzie w pierwszej kolejności do zachodzących zmian na rynkach energetycznych, które mają charakter przełomowy a zarazem globalny. W programie powinien zostać uwypuklony, tak jak w poprzednich edycjach wątek współpracy regionalnej w ramach Inicjatywy Trójmorza.
W tym przypadku należy to zagadnienie umieścić w kontekście wyzwań jakie niosą ze sobą mega-trendy jakimi są: zglobalizowanie rynków gazu oraz transformacja energetyczna eliminująca paliwa kopalne.

Trwający od ponad roku wzrost cen ma charakter globalny i odsłania nowe wrażliwości europejskich rynków gazu. Niestabilność rynków i pogorszenie warunków ekonomicznych zakupu gazu uderza w dotychczasową pozycję gazu jako atrakcyjnego nośnika energii oraz przydaną mu nową rolę paliwa pomostowego dla transformacji energetycznej. Dalsze funkcjonowanie sektora gazowego podważane jest także, przez nasilający się nurt radykalnego odejścia od paliw kopalnych. Przez ten pryzmat należy zatem przeanalizować najnowsze projekty Komisji Europejskiej w postaci „Strategii metanowej UE” czy pakietu „Fit for 55”.

Obok transformacji wciąż aktualnym wyzwaniem jest zachowanie bezpieczeństwa dostaw gazu, w kontekście nasilających się agresywnych zachowań Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników. Reasumując program GAZTERMU 2022 można oprzeć na tezie o: potrzebie zacieśnienia regionalnej współpracy w obszarze gazu i energii jako sposobie na sprostanie wyzwaniom wypływającym z gwałtownych zmian o globalnym zasięgu.


Sprawdź też program V Narodowego Kongresu Biometanu


Dyskusja podczas Konferencji toczyć się będzie wokół czterech  głównych zagadnień:

BEZPIECZEŃSTWO

W tym obszarze tematycznym omawiać będziemy miedzy innymi: znaczenie nowej infrastruktury przesyłowej dla bezpieczeństwa regionu Trójmorza – Baltic Pipe, GIPL, Interkonektor Polska-Słowacja, bezpieczeństwo dostaw gazu w kontekście aktualnych napięć politycznych w regionie, rywalizację  amerykańsko-chińską w aspekcie bezpieczeństwa szlaków transportu gazu, bezpieczeństwo ekonomiczne w kontekście gwałtownego wzrostu cen gazu i energii, rosyjski szantaż gazowy wobec Europy.

 GLOBALIZACJA

W ramach tego zagadnienia rozmawiać będziemy o globalnych i regionalnych źródłach kryzysu gazowego
w Europie, strategiach  handlowych  w dobie rosnących cen gazu, konkurencji  Azji i Europy o rynek LNG, kondycji i perspektyw światowego sektora oil & gas,  stanu obecnego i przyszłości elektroenergetyki gazowej po kryzysie.

TRANSFORMACJA

W tej części dyskusji będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania czy technologie wodorowe będą nowym kołem zamachowym dla gazownictwa i jaka jest ekonomia projektów wodorowych i biometanowych. Przeanalizujemy sytuację gazownictwa w świetle „Strategii metanowej UE” i pakietu „Fit for 55” i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie  czy gaz ziemny pozostanie paliwem pomostowym transformacji energetycznej. Przyjrzymy się również w odniesieniu do europejskiej, amerykańskiej wersji transformacji energetycznej.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA – INICJATYWA TRÓJMORZA

Ten segment programu GAZTERMU będzie koncentrował się na współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa oraz integracji rynków gazu w ramach regionalnej Inicjatywy Trójmorza. W przekonaniu organizatorów GAZTERMU Inicjatywa ta stanowi dobrą platformę dla rozwoju kooperacji pomiędzy uczestnikami rynków gazu z regionu. Podczas dyskusji panelowych zastanowimy się nad skutecznymi sposobami wspólnego radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z globalizacji i transformacji. Poruszona zostanie także kwestia wsparcia ze strony Trójmorza dla państw sąsiednich: Ukrainy i Mołdawii szczególnie narażonych na  agresywne działania Federacji Rosyjskiej.

Panele dyskusyjne oraz wystąpienia

Wokół powyższych zagadnień będą budowane panele dyskusyjne oraz wystąpienia wprowadzające do paneli.
W programie zostaną uwzględnione tematy interesujące dla: operatorów infrastrukturalnych, giełdy i spółek obrotu, PGNiG i jego partnerów handlowych ze świata, banków oraz funduszy zaangażowanych w transformację energetyczną, podmiotów z branż chemicznej i petrochemicznej, sektora elektroenergetycznego i OZE
– w kontekście zielonego wodoru i pomostowości paliwa gazowego.

Partnerzy

Jak co roku do współpracy i aktywnego udziału w wydarzeniu zaprosimy Partnerów branżowych z całego świata. Wystąpimy o Patronat Honorowy nad 25 Konferencją Gazterm do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.
Do Komitetu Honorowego zaprosimy wiele znamienitych instytucji.

W związku z naszym jubileuszem przygotujemy również interesujące imprezy towarzyszące. Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konferencji również w imieniu naszych długoletnich Partnerów jakimi są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jako Partner Główny Konferencji , Izba Gospodarcza Gazownictwa jako Partner Branżowy Konferencji oraz Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych jako Partner Merytoryczny.

 

Formularz zgłoszenia i więcej informacji na stronie: www.gazterm.pl

Do zobaczenia w maju 2022 roku w Międzyzdrojach

Organizatorzy 25 Konferencji Gazterm

Rynek biogazu i biometanu:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski

ael