AI pojawia się w coraz większej liczbie branż, a samo jego odkrycie to przełom dla całej ludzkości. Do tej pory zastosowanie znajduje głównie w przemyśle, edukacji i designie. Zdaniem ONZ, sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana także do walki ze zmianami klimatu.

Reklama

Sztuczna inteligencja dla ochrony klimatu

Utworzenie Organu Doradczego ds. Sztucznej Inteligencji pod przewodnictwem ONZ zapoczątkowało światową tendencję polegającą na wykorzystywaniu uczenia maszynowego do znajdowania rozwiązań wspólnych problemów. W związku z tym United Nations News pochylił się nad tym, jak AI może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi.

Przede wszystkim do tego celu ma zostać wykorzystany potencjał wynikający z przyspieszenia postępu w zakresie przetwarzania gigantycznych ilości danych, wydobywania wnikliwej wiedzy i ulepszania modeli predykcyjnych. Otwiera to drogę do modelowania i prognozowania.

Zastosowanie AI w celach prewencyjnych


Czytaj też: Pierwszy samolot napędzany wyłącznie zrównoważonym paliwem przeleciał nad Atlantykiem


Niedawno w Burundi, Czadzie i Sudanie przeprowadzono analizę, która miała na celu analizę zmian środowiskowych, jakie dotąd zaszły w tych państwach i stworzenie prognoz na przyszłość, co miałoby pomóc we wdrażaniu środków adaptacyjnych i podejmowaniu działań prewencyjnych. Takie działania są już podejmowane w krajach o trudniejszym klimacie. Przykładowo w oparciu o modelowanie powstała aplikacja MyAnga. Kenijscy pasterze otrzymują przez nią powiadomienia, aby przygotować się, jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia suszy i lepiej rozplanować wypas stad na zielonych terenach.

Sztuczna inteligencja może także pomóc w zabezpieczeniu przed przewidywanymi katastrofami naturalnymi. Na przykład w przypadku obszarów podatnych na osuwanie, mapowanie może pomóc władzom lokalnym w planowaniu i wdrażaniu środków zrównoważonego rozwoju, ograniczaniu zagrożeń i zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców. Wykorzystanie zalet sztucznej inteligencji jest częścią przełomowej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ „Wczesne ostrzeżenia dla wszystkich”. Rozpoczęty na początku tego roku projekt ma na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom Ziemi ochronę przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, wodnymi i klimatycznymi za pośrednictwem systemów wczesnego ostrzegania. Cel ma zostać osiągnięty do końca 2027 r.

Pomoc w adresowaniu źródeł problemów

Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest namierzanie oraz neutralizacja źródeł zanieczyszczeń w miastach. Władze samorządowe mogą skutecznie zastosować AI w optymalizowaniu funkcjonowania miast i gospodarowaniu dostępnymi zasobami. Miałoby to odbywać się np. poprzez usprawnianie planowania urbanistycznego, a także zarządzanie ruchem drogowym i odpadami. W efekcie miasta stawałyby się obszarami bardziej zrównoważonymi i przyjaznymi do życia.

Ponadto potencjał adresowania i rozwiązywania źródeł problemów wydaje się nieoceniony podczas transformacji energetycznej. Sztuczna inteligencja może zoptymalizować sieci i zwiększyć efektywność źródeł odnawialnych. Z kolei konserwacja predykcyjna, czyli oparta na analizie danych przez AI, przyczyniłaby się do zmniejszenia awaryjności systemów i skrócenia przestojów w dostawach energii.


Czytaj też: 10 zatrważających statystyk dotyczących fast fashion


Palące kwestie nowoczesnego stylu życia

Uczenie maszynowe ma potencjał, by optymalizować łańcuchy dostaw w celu ograniczenia ilości odpadów, monitorowania zużycia zasobów i promowania zrównoważonych procesów produkcyjnych. Sztuczna inteligencja może pomóc przyspieszyć transformację energetyczną poprzez optymalizację oszczędności i poprawę wydajności w sektorach energochłonnych.

Poza przemysłem, znacznym emitentem jest także rolnictwo. Generuje ono 22% światowego śladu węglowego. Sztuczna inteligencja i narzędzia cyfrowe odgrywają kluczową rolę w budowaniu odpornych na zmianę klimatu systemów rolno-spożywczych, które są bardziej wydajne, zrównoważone i dają się przystosować do wyzwań związanych ze zmianą klimatu.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: rawpixel.com

Źródło: United Nations News

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE