Na północy Polski wiedzą, jak poprawiać efektywność swoich instalacji. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze” niedawno została zmodernizowana, co pozwoli na skuteczniejsze zagospodarowanie powstających w niej osadów, a także poprawi efektywność wytwarzania biogazu. Nowe obiekty to dobry przykład tego, jakie rozwiązania warto wprowadzać w zakładach. Na modernizacji zyskają Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo, które swoje ścieki kierują do tego właśnie obiektu.

Reklama

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK Gdynia”. Zakończyła się w grudniu 2023 r., a cały proces budowlany zajął prawie 5 lat. Głównym celem była modernizacja dębogórskiej oczyszczalni ścieków, co pozwoliło zakładowi spełnić unijne wymogi. Projekt objął przebudowę istniejących obiektów, a także budowę nowych, w efekcie czego przerób ścieków stał bardziej stabilny i skuteczny. Wybudowano m.in. 3 zamknięte komory fermentacyjne (WKF), podczyszczalnię odcieków do usuwania związków azotu, przepompownię tłuszczy, stację odsiarczania biogazu i usuwania siloksanów oraz pochodnię do spalania biogazu.


Czytaj też: Biogazowi i biometanowi trzeba poświęcić więcej uwagi. Rozmowa z prof. Wojciechem Czekałą


Przebudowa instalacji pochłonęła 93 mln zł, z czego 53,5 mln zł to dotacja udzielona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto część pokryto z pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW.

Biogaz komunalny

Dzięki zmianom technologicznym, biogaz powstający ze ścieków komunalnych pokrywa 70% zapotrzebowania na energię i ciepło oczyszczalni w Dębogórze. Wcześniej było to 50%. Za tę poprawę odpowiada m.in. zwiększona efektywność przeróbki osadów ściekowych oraz zapewnienie optymalnych warunków jego fermentacji.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: PEWIK

Źródło: POIiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE