Worki, big-bagi, palety. Jak gospodarować opakowaniami? W dobie dbania o środowisko naturalne ważnym elementem jest dobrze przemyślana gospodarka opakowaniami. Przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z wprowadzaniem produktu w opakowaniu, jak np. pellet, muszą liczyć się z szeregiem obowiązków.

Kwestie związane z gospodarką opakowaniami sankcjonuje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn.: Dz.U. 2019, poz. 542). Dodatkowe aspekty związane z opakowaniami reguluje również Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2019, poz.701 z późn. zm).

Reklama

PELLET na magazynbiomasa.pl. Kliknij i sprawdź!


Wprowadzanie produktu w opakowaniu

Zazwyczaj każdy producent pakuje w opakowanie swój produkt finalny. Zgodnie z obowiązującym prawem producent ten jest zobowiązany rozliczyć się z wprowadzonych w ten sposób opakowań. Za moment wprowadzenia produktu w opakowaniu do obrotu uznaje się dzień wydania produktu w opakowaniu z magazynu.

Do opakowań należy zaliczyć m.in.:

  • opakowania foliowe (np. worki),
  • worki typu big-bag,
  • palety jedno- lub wielorazowe, na których produkty opuszczają magazyn,
  • folię stretch,
  • etykiety,
  • metalowe zapinki,
  • inne materiały służące zabezpieczeniu towaru podczas transportu.

Należy tutaj zaznaczyć, iż w przypadku opakowań wielorazowego użytku (np. worki big-bag czy palety wielorazowe) liczy się tylko ich pierwsze wprowadzenie do obrotu. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż wprowadzanie do obrotu produktu w opakowaniu następuje również w momencie importu zapakowanego produktu z zagranicy.

Należy zatem pamiętać, że jeśli sprowadzamy zapakowane produkty zza granicy, ciążą na nas takie same obowiązki jak w przypadku producentów produktów w opakowaniach.

Kilka zdań o obowiązkach

Podstawowym obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach jest osiągnięcie określonego w ustawie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju co opakowania wprowadzane wraz z produktem na rynek. Jeśli poziom ten nie zostanie osiągnięty, konieczne będzie wyliczenie i uiszczenie na konto odpowiedniego urzędu marszałkowskiego tzw. opłaty produktowej. Aby osiągnąć określony poziom odzysku i recyklingu, należy oddać określoną ilość odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju co opakowania prowadzone (co nieraz może okazać się trudne w realizacji) uprawnionemu podmiotowi posiadającemu zezwolenie na odzysk/recykling właśnie tych odpadów. Podmiot ten ma obowiązek na wniosek złożony w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału wydać stosowny dokument potwierdzający odzysk/recykling (tzw. DPO, DPR).

Jak gospodarować opakowaniami? To tylko fragment artykułu.

Cały przeczytasz w Rynku Pelletu. Sprawdź poniżej!

Tekst: Janusz Szymańczyk, BOROPROJEKT Sp. z o.o.
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE