Już niedługo Polska ma szansę uzyskać pierwszą zaliczkę z KPO. Będzie to 5 mld euro z ogólnej puli 60 mld euro. Na odblokowaniu wsparcia finansowego skorzysta przede wszystkim energetyka odnawialna, ponieważ to projekty powstałe w ramach REPower EU mają jako pierwsze otrzymać dofinansowanie.

Reklama

Energetyka w stronę zielonej transformacji

Komisja Europejska niedawno zatwierdziła zmieniony plan KPO dla Polski, co stanowi pierwszy krok do odblokowania całej kwoty. Otrzymanie funduszy nie jest jeszcze pewne, ponieważ dalsze losy dofinansowań są uzależnione od decyzji Rady Europejskiej. Ocenia się jednak, że szanse na pozyskanie akceptacji są bardzo duże.


Czytaj też: Linie energetyczne zostaną zmodernizowane. Rząd przyjął rozporządzenie


Zmieniony plan KPO kładzie nacisk przede wszystkim na transformację ekologiczną energetyki. Wydatki na ten obszar zwiększono do 46,6% ogólnej kwoty. Działania w ramach REPower EU są wielowymiarowe i obejmują m.in. wdrożenie nowych rozwiązań regulacyjnych, które pozwolą na usprawnienie procedur pozyskiwania pozwoleń, jak również przyspieszenie rozwoju sieci elektroenergetycznych oraz wsparcie finansowe dla powstających inwestycji. Transformacja ma mieć miejsce nie tylko w sakli marko, przejawem ukierunkowania na zmiany w sferze mikro jest dążenie do ograniczenia paliw kopalnych w domach.

REpowerEU dla biogazu i biometanu

W ramach REPower EU w ciągu najbliższych dwóch lat 4,3 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycję w modernizację infrastruktury energetycznej obszarów wiejskich. Celem tej inwestycji jest zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla nowych mocy OZE, w tym także biogazu. Spowoduje to nie tylko zazielenienie produkowanej energii elektrycznej, ale również zwiększy opłacalność produkcji rolnej, dzięki zdywersyfikowaniu źródeł dochodu. Za realizację budowy lub modernizacji sieci przesyłowych odpowiadać będzie ministerstwo klimatu, a beneficjentami wsparcia staną się operatorzy systemów dystrybucyjnych. W zmienionym KPO założono, że do końca 2026 r. powstanie ok. 880 km nowych sieci dystrybucyjnych.


Czytaj też: Niezbędny scenariusz dla ciepłownictwa to „Przyszłość bez gazu i węgla”


Plany zakładają także budowę gazociągu pomiędzy Gdańskiem a Gustorzynem. Infrastruktura zostanie rozciągnięta na obszarze 250 km i docelowo ma przesyłać gaz z Baltic Pipe i terminali LNG gaz na południe kraju. Na projekt przeznaczono 631 mln euro.

– Część przesyłowa projektu od początku eksploatacji będzie technicznie zdolna do przyjmowania mieszanek wodorowych oraz biometanu i metanu syntetycznego. W związku z tym ryzyko efektu uzależnienia uznaje się za ograniczone, ponieważ środek można uznać za przyszłościowy – poinformowała Komisja w uzasadnieniu.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: Komisja Europejska

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE