Rozwój branży biomasowej i integracja środowisk, skupionych wokół produkcji i wytwarzania zielonej energii z biomasy – to główny cel IV edycji Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy. Eksperckie spotkanie, które odbyło się w dniach 16 i 17 października w Hotelu Wodnik w Bełchatowie, jak co roku przyciągnęło ponad stu fachowców z całego kraju.

Od pierwszej edycji celem forum jest stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń, a zarazem poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku biomasy od regulatorów poprzez producentów oraz dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych, do zacieśniania więzi i współpracy między nimi.

Reklama
Zdjęcie 12
Jarosław Walas, Kierownik Wydziału Ruchu Bloków Elektrowni II w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaaworzno III w Jaworznie

Celem forum jest stworzenia neutralnego miejsca do wymiany wiedzy i doświadczeń, a zarazem poprzez udział wszystkich podmiotów działających na rynku biomasy od regulatorów poprzez producentów oraz dostawców rozwiązań technologicznych i odbiorców końcowych, do zacieśniania więzi i współpracy między nimi.

Zdjęcie 11
Adam Czyż, Dyrektor Biura Kontroli Eksploatacji i Planowania Produkcji, Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
Zdjęcie 9
Adam Sarnaszek, Dyrektor Branży System & Services Certification, SGS Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie 8
Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Kierownik ds. Rozwoju Produktu Branży Certyfikacji i Audytu (S&S.C.), SGS Polska Sp. z o.o.

Podczas spotkania, zaproszeni prelegenci oraz uczestnicy podjęli dyskusję w trakcie sześciu sesji tematycznych. Jako pierwsi na temat aktualnych regulacji związanych ze spalaniem biomasy wystąpili: Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki oraz Katarzyna Szwed – Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia, Radca Prawny w Urzędzie Regulacji Energetyki.

W kolejnej sesji na temat kontroli jakości paliwa jako pierwsi wystąpili patroni merytoryczni spotkania – dr hab. inż. Jarosław Zuwała, prof. nadzw., Z-ca Dyrektora IChPW ds. Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele firmy SGS Polska Sp. z o.o.: Adam Sarnaszek, Dyrektor Branży Certyfikacji i Audytu (S&SC); Anna Tarnawska, Dyrektor Branży Minerals; Agnieszka Kędziora – Urbanowicz, Kierownik ds. Rozwoju Produktu, Branży Certyfikacji i Audytu (S&SC) oraz Jerzy Musik, Kierownik Techniczny Branży Minerals.

Zdjęcie 7
Od lewej: Maciej Roik, Zastępca Redaktora Naczelnego Magazynu Biomasa i Marcin Wojtowicz, Redaktor Naczelny Magazynu Biomas

Zdjęcie 4
Katarzyna Szwed – Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia, Radca Prawny, Urząd Regulacji Energetyki
Zdjęcie 3
Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki

W kolejnej sesji o swoich doświadczeniach ze spalaniem biomasy opowiadali przedstawiciele spółek energetycznych wykorzystujących ten rodzaj paliwa do wytwarzania energii. Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad była dyskusja panelowa pod tytułem: Kotły  dedykowane  –  czego się już dowiedzieliśmy a czego jeszcze nie wiemy? Jej moderatorem był Jarosław Zuwała, a w panelu udział wzięli: Adam Czyż, Dyrektor Biura Kontroli Eksploatacji i Planowania Produkcji w Spółce Energetycznej „Jastrzębie” S.A.; Marek Paw, Główny Specjalista ds. Planowania i Analiz Energetycznych, Biuro Zarządzania Wytwarzaniem, PGE GiEK S.A.; Jarosław Walas, Kierownik Wydziału Ruchu Bloków Elektrowni II, TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie; Bogusław Krztoń, Regionalny Dyrektor Sprzedaży w Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.; Mariusz Słoma, Dyrektor Naczelny,  Metso Automation Polska Sp. z o.o. oraz Bogdan Warchoł, Dyrektor ds. produkcji peletu i handlu surowcami energetycznymi, Polenergia S.A.

Zdjęcie 2
Prof. Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zdjęcie 1
Szymon Kosiński, Dyrektor Generalny, WSEInfoEngine S.A.

Drugi dzień konferencji rozpoczął swoim wykładem na temat kalibracji kryteriów akceptacji ryzyka jako narzędzia zapobiegania stratom – Ryszard Sauk, Koordynator ds. Bezpieczeństwa Procesowego z Wydziału Analiz i Zarządzania Ryzykiem Technicznym, Departamentu Innowacji i Rozwoju, Urzędu Dozoru Technicznego.

Kolejną prezentację na temat rynku biomasy na platformie InfoEngine OTC wygłosił z kolei Szymon Kosiński, Dyrektor Generalny, WSEInfoEngine S.A.

Część konferencyjną zakończyły wykłady przedstawicieli firmy SGS Polska pt.: „Przedstawienie studium przypadku na podstawie zrealizowanego projektu pilotażowego”, „Audytowanie miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne – cel i zakres audytu, wnioski” oraz „Wpływ monitorowania dostaw na rozliczenie jakości surowców energetycznych”.

Na koniec dwudniowego spotkania uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Elektrowni Bełchatów. Kolejna edycja forum odbędzie się 22 i 23 października 2015 roku.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE