Nowe instalacje CHP (ang. Combined Heat and Power) przyczynią się do poprawy efektywności wykorzystania pierwotnych nośników energii twierdzi Ministerstwo Energii. Kontynuuje też prace w zakresie wspierania rozwoju energetyki rozproszonej.

Reklama

Instalacje CHP, zarówno  istniejące jak i nowe objęte zostaną wsparciem.  Mówiono na ten temat w czasie V Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”. Odbyło się ono 30 w Warszawie. Dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski przedstawił założenia systemu.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze przełoży się na stymulowanie wzrostu gospodarczego. Ograniczenia natomiast niskiej emisji przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Wsparciem objęte zostaną zarówno nowe, jak i istniejące instalacje CHP.

Instalacje CHP – założenia wsparcia
 • System wsparcia oparty będzie o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej,
 • Przedmiotem wsparcia będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,
 • Wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez Ministra Energii,
 • Uzyskanie premii poprzedzać będzie proces prekwalifikacji przypisujący poszczególne instalacje do właściwych koszyków,
 • Jednostki wysokosprawnej kogeneracji zostaną przypisane do stosownych koszyków, które grupować będą instalacje o porównywalnych parametrach ekonomicznych (koszty wytwarzania energii elektrycznej),
 • W systemie wparcia uwzględniona zostanie struktura wiekowej instalacji do wysokości premii.
 • powstanie nowy system wsparcia, który opierać się będzie o rozwiązania aukcyjne (aukcje w formule „pay as bid”),
 • zachowana zostanie  konkurencyjności aukcji,
 • wsparcie udzielane będzie na okres 15 lat,
 • przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,
 •  aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,
 • aukcje przeprowadzane będą odrębnie w 3 koszykach aukcyjnych – osobno dla instalacji przemysłowych oraz pozostałych instalacji (w tym przypadku wprowadzony zostanie podział na instalacje do i powyżej 20 MW mocy zainstalowanej elektrycznej),
 • budżet aukcyjny ustalany będzie przez Ministra Energii w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, Minister Energii określać będzie (niewiążąco) 3 letnią perspektywę budżetu aukcyjnego,
 • Minister Energii określać będzie maksymalną wysokość premii w ramach każdego z 3 koszyków aukcyjnych,
 • Mechanizm wsparcia będzie uwzględniał zmienność kosztów wytwarzania energii w czasie – możliwość zmiany wysokości premii w zależności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych,
 • System wsparcia uwzględniać będzie monitorowanie procesu inwestycyjnego po wygraniu w aukcji, tak aby na bieżąco posiadać informację o ewentualnym zagrożeniu niezrealizowania inwestycji,
 • System wsparcia uwzględniać będzie monitorowanie i rozliczanie wytwarzania energii po zrealizowaniu inwestycji w celu zapewnienia właściwej walidacji rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce.

Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW stworzony zostanie system feed in premium (z jedną premią dla wszystkich instalacji bez względu na wielkość mocy, rodzaj paliwa oraz charakterystykę pracy).

źródło:www.me.gov.pl

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE