Dzisiejsze społeczeństwo jest w pełni świadome, że zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Dyrektywy Unii Europejskiej oraz Konkluzje BAT zainicjowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań proekologicznych w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń. Aby zminimalizować skutki działalności przemysłowej przedsiębiorcy zostali postawieni przed trudnym wyborem i poważnymi decyzjami.

Kongres Biogazu

Reklama

INSTAL-FILTER -„czyste technologie”

Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków, ale zmian należy dokonywać w sposób rozsądny. Gwałtowne odejście od węgla bez posiadania dla niego realnej alternatywy wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa bytowego mieszkańców, zachwianiem równowagi gospodarki Polski oraz ryzykiem szalejących cen energii. Transformacja energetyczna, która ma zapewnić stabilność systemu w przyszłości, wydaje się odległą perspektywą, a znaczące  zmiany cen paliwa gazowego niekorzystnie wpływają na rachunek ekonomiczny przedsiębiorstw. Dlatego czołowe przedsiębiorstwa ciepłownicze i energetyczne inwestują w „czyste technologie”, które minimalizują wpływ procesu spalania węgla, RDF czy biomasy na jakość powietrza.

W ostatnim czasie INSTAL-FILTER SA zrealizował lub rozpoczął szereg inwestycji, spełniających najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe, co umożliwia dalszą eksploatację zmodernizowanych obiektów.

instal-filter

EC I Lubin, EC II Polkowice

Instalacje zrealizowane dla spółki Energetyka opierają się na technologii z wykorzystaniem reaktora fluidalnego i wyróżniają się niskim zużyciem reagentów, minimalizując tym samym koszty eksploatacji.  Jednocześnie zapewniają osiągnięcie wymaganych parametrów emisyjnych. Ważną zaletą zastosowanego rozwiązania jest możliwość zwiększenia skuteczności instalacji bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Efekty wdrożenia

Podstawowym celem inwestycji było obniżenie emisji zanieczyszczeń do poziomu określonego w Dyrektywie IED i Konkluzjach BAT. Obie inwestycje w pełni spełniają rygorystyczne wymogi unijne dotyczące emisji pyłów, tlenków siarki i innych związków jak HCl, HF i Hg.

EC I Lubin
EC I Lubin

EC Pruszków – PGNiG Termika

Elektrociepłownia Pruszków wytwarza ciepło oraz energię elektryczną dla Pruszkowa, Piastowa i gminy Michałowice. Zainstalowana moc cieplna zakładu to 186 MWt, a moc elektryczna 9,1 MWe. Zrealizowana kompleksowo przez INSTAL-FILTER SA inwestycja składa się z dwóch instalacji odsiarczania spalin oraz poziomych filtrów workowych, wyłapujących pył powstały w wyniku spalania węgla. Zastosowanie technologii z reaktorem mechanicznym daje możliwość zaprojektowania instalacji o mniejszych gabarytach. Pozwoliło to znacznie obniżyć  koszty inwestycyjne.

Efekty wdrożenia

Zmodernizowany system ochrony powietrza w EC Pruszków to pierwsza w Polsce instalacja spełniająca wymagania Dyrektywy MCP dla nowych kotłów. Znacząco zmniejszono emisję pyłów i tlenków siarki.

EC Pruszków
EC Pruszków

EC Skierniewice

Skierniewicka Energetyka Cieplna sp. z o.o. chętnie inwestuje w ekologię i wdrożyła nowe technologie INSTAL-FILTER SA, które ograniczają szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne. Oddanie do użytkowania instalacji odsiarczania i odpylania spalin w zdecydowany sposób eliminuje ilość szkodliwych substancji i pyłów powstających podczas spalania i emitowanych do atmosfery. Proces odsiarczania i odpylania spalin w dostarczanej instalacji realizowany jest za pomocą metody „półsuchej” IOS z wykorzystaniem reaktora fluidalnego oraz pionowych filtrów workowych.

Efekty wdrożenia

Instalacja w Skierniewicach jest jedną z pierwszych w Polsce w pełni spełniającą wymogi unijnej Dyrektywy LCP. Instalacja ogranicza emisję pyłów, tlenków siarki i innych związków kwaśnych (HF, HCl) oraz metali ciężkich.

EC Skierniewice
EC Skierniewice

 

MPEC Włocławek

INSTAL-FILTER SA  zrealizował dla MPEC Włocławek w formule „pod klucz”  inwestycję, dzięki której uda się zdecydowanie ograniczyć emisję szkodliwych pyłów oraz dwutlenku siarki, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy IED.

Efekty wdrożenia

Oparta na technologii z reaktorem fluidalnym instalacja odsiarczania spalin zredukuje emitowane w spalinach tlenki siarki dwunastokrotnie, a pył nawet 60-krotnie. Obniżona zostanie również emisja chlorowodoru oraz fluorowodoru.

MPEC Włocławek
MPEC Włocławek

RADPEC Radom – w trakcie realizacji

W czwartym kwartale 2022 roku  do użytku ma być przekazana instalacja oczyszczania spalin dla Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe w ramach projektu pn.: „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”. W ramach inwestycji, zmodernizowane zostaną instalacje oczyszczania spalin dla siedmiu kotłów istniejących w Ciepłowniach Północ i Południe w Spółce „RADPEC” S.A. INSTAL-FILTER SA w oparciu o własny projekt, technologię i know-how, dostarczy na teren inwestycji instalacje odsiarczania i odpylania spalin wraz z całą niezbędną infrastrukturą i aparaturą technologiczną oraz przeprowadzi ich uruchomienie.

Efekty wdrożenia

INSTAL-FILTER SA będzie miał ogromny udział w dostosowaniu obiektu do wymagań Konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania (LCP) oraz Dyrektywy IED. Emisja tlenków siarki ulegnie siedmiokrotnej redukcji, a ilości emitowanych pyłów zmniejszą się ponad pięciokrotnie. Dodatkowo graniczona zostanie emisja innych związków kwaśnych oraz metali ciężkich.


Czytaj też: Śląsk bez węgla? Jak będzie funkcjonował?


ECO Opole – w trakcie realizacji

Inwestycja dotyczy kompleksowej modernizacji na dwóch kotłach o łącznej mocy cieplnej 65 MW. Projekt obejmuje budowę indywidualnych systemów oczyszczania spalin dla każdego z  kotłów, które w świetle nowych przepisów emisyjnych umożliwią ich dalszą eksploatację. Projektowane obecnie instalacje będą miały możliwość dalszego obniżania limitów emisyjnych. Termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na IV kwartał 2022r.

Efekty wdrożenia

Nowe instalacje odpylania i odsiarczania, które powstaną w Opolu spełnią wszelkie wymogi emisyjne Konkluzji BAT w tym zakresie.

Filozofia zrównoważonego rozwoju

INSTAL-FILTER SA ma ambitny plan, aby wprowadzić przedsiębiorstwa w przyszłość neutralną pod względem emisji – zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Inżynierowie firmy mają ogromne doświadczenie, pozwalające zaprojektować odpowiednie rozwiązania, niezależnie od rodzaju paliwa. Zespół INSTAL-FILTER SA z powodzeniem realizuje liczne modernizacje w szerokim spektrum branż. Sprawdź jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE