II Kongres Biogazu za nami. Z rekordową frekwencją!

II Kongres Biogazu za nami. Ponad 170 osób uczestniczyło w dwudniowym, największym wydarzeniu branży biogazowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej organizowanym przez Biomass Media Group – wydawcę „Magazynu Biomasa” oraz „Rynku Biogazu” i „Rynku Pelletu”. Wydarzenie patronatem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Merytorycznie Kongres wsparli: UPEBI – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tekst: Beata Klimaczak

Naszymi gośćmi w Hotelu Ossa koło Rawy Mazowieckiej byli przedstawiciele świata nauki, właściciele biogazowni, inwestorzy, prawnicy oraz całe grono osób zaangażowanych w budowanie silnej pozycji biogazu w Polsce oraz zainteresowanych rozwojem tego rynku.

II Kongres Biogazu. Jak było?

II Kongres Biogazu otworzył Maciej Roik – prezes zarządu Biomass Media Group, który powitał gości i dokonał krótkiej analizy obecnej sytuacji branży podkreślając, że to właśnie w Hotelu Ossa ze względu na tak liczne przybycie zainteresowanych „bije serce polskiego biogazu”.

 

 

Wykład otwierający wygłosił dr hab. inż. Jacek Dach z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu. Po krótce omówił aktualny stan rynku biogazu na świecie przywołując jako przykłady Niemcy – kraj, który zawędrował w „ślepy zaułek” oraz Chiny i kraje strefy subtropikalnej, w których występuje znaczący deficyt energii elektrycznej, a które mają ogromny problem m.in. z zagospodarowaniem odchodów bydła czy odpadów.

Wspomniał też Brazylię, gdzie „marnuje się” 520 mln ton odpadów z trzciny cukrowej, których roczna wartość energetyczna szacowana jest na ok. 530 mld dolarów. Według dra J. Dacha rok 2017 była rokiem zastoju, a tym samym rokiem straconym dla polskiego rynku biogazu. Jednak w kolejnym – 2018 roku, podobnie jak wszyscy zebrani – upatruje początku dużej dynamiki w sferze inwestycyjnej.

Biogaz w roli głównej

W kolejnych ośmiu sesjach II Kongresu Biogazu wystąpiło około 30 prelegentów, którzy omawiali sprawy związane z inwestowaniem w  biogazownię, z jej budową, wykorzystaniem  substratów i pofermentu, możliwościami dofinansowania i zarabiania na tym przedsięwzięciu.

Poruszano aspekty prawne dotyczące m.in. nowelizacjo Ustawy o OZE, aukcji oraz systemów FIT i FIP. Na przykładzie Michałowa omawiano klaster energetyczny funkcjonujący w oparciu o biogazownię, mówiono o biometanie i elektromobilności jako szansach dla biogazowni.

 

 

A w końcu, podczas jednego z paneli dyskusyjnych, poruszano nawet kwestie związane z budową w Polsce elektrowni atomowej. Zarówno na sali obrad, jak i w kuluarach nie brakowało gorących dyskusji, którym przewodziła Sylwia Koch-Kopyszko – prezes UPEBI. Zapowiedziała ona m.in. powołanie Rady Biometanu.

Jak pokazały dwa dni prelekcji i obrad II Kongresu Biogazu – takie spotkania są bardzo ważne dla branży, której potrzebna jest konsolidacja, a samym uczestnikom dają możliwość poszerzenia wiedzy i nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Kolejny Kongres Biogazu – już za rok!