Już 24 września odbędzie się I Narodowy Kongres Biometanu organizowany przez Biomass Media Group, wydawcę „Magazynu Biomasa”. Wydarzenie honorowym patronatem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Reklama

I Narodowy Kongres Biometanu będzie pokazywał m.in. potencjał polskiego rynku biometanowego oraz prezentował korzyści ekonomiczne, ekologiczne i środowiskowe inwestycji biometanowych. Nie zabraknie tematów dotyczących procedur  przygotowania instalacji do sprzedaży wyprodukowanego gazu pod względem administracyjnym, prawnym, technicznym i  technologicznym.

Ministerstwo Rolnictwa popiera inicjatywę Biomass Media Group, czego wyrazem jest objęcie eventu patronatem honorowym przez ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

_________________________________________

KLIKNIJ: I NARODOWY KONGRES BIOMETANU

Rejestracja, oferta uczestnictwa, pakiety sponsorskie

_________________________________________

I Narodowy Kongres Biometanu – program:

PONIEDZIAŁEK, 24 września 2018 r.

 • 8:30 – 9:45 Rejestracja uczestników przy kawie
 • 10:00 – 10:10 Otwarcie I Narodowego Kongresu Biometanu
 • 10:10 – 10:30 Wykład otwierający: Polski biometan – nowe perspektywy dla krajowych wytwórców energii – prof. Jacek Dach
 • 10:30 – 11:30 Sesja I: Technologie fermentacji
  • Dobór substratu kluczem do sukcesu
  • Przegląd technologii fermentacji
  • Możliwości produkcji biowodoru i biometanu w Polsce
 • 11:30 – 13:00 Sesja II: Technologie oczyszczania biogazu
  • Oczyszczanie z siarkowodoru i amoniaku – przegląd dostępnych technologii
  • Przegląd i omówienie dostępnych technologii oczyszczania biogazu do biometanu
  • Polska technologia kriogeniczna
  • Polska technologia membranowa
  • Problemy eksploatacyjne oczyszczania biogazu
 • 13:00 – 13:30 Przerwa na kawę
 • 13:30 – 14:50 Sesja III: Gospodarka biometanem
  • Aspekty techniczne wtłaczania biometanu do sieci gazowych
  • Prawne aspekty wtłaczania metanu do sieci
  • Biometan jako ekologiczne paliwo w transporcie
  • Kompresja lub skraplanie biometanu dla celów transportu
  • Certyfikacja biometanu
 • 14:50 – 15:40 Lunch
 • 15:40 – 16.40 Sesja IV: Infrastruktura sieciowa
  • Zasady działania systemu oraz niezbędne wyposażenie
  • Eksploatacja instalacji do wtłaczania biometanu do sieci
  • Handel biometanem: aspekty administracyjno-prawne
 • 15:40-16:40 Sesja V: Doświadczenia z rynków zagranicznych
  • Finlandia
  • Systemy produkcji i dystrybucji biogazu do lokalnych sieci gazowych w Chinach
  • Norwegia
  • Niemcy
 • 16:40 – 17:40 Panel dyskusyjny podsumowujący pierwszy dzień Kongresu
 • 17:40 – 18:00 Zakończenie I dnia Kongresu wraz z uroczystym podziękowaniem dla Partnerów
 • 20:00 Kolacja branżowa

WTOREK, 25 września 2018 r.

 • 10:00 – 13:00 Wizyta studyjna w instalacji biometanowej
 • 14:00 Lunch i zakończenie Kongresu
* Program Kongresu może ulec zmianie
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE