HCP, znany przed laty producent silników okrętowych, będzie specjalizować się w produkcji biogazowni. O nowej technologii, gwarantującej inwestorowi wymierne korzyści, w rozmowie z Jolantą Kamińską opowiada wiceprezes ds. restrukturyzacji firmy Bogdan Pilch.

Reklama

Firma H. Cegielski – Poznań S.A. wkracza w  nowy etap rozwoju. Przedsiębiorstwo ma się specjalizować w produkcji biogazowni opartych na technologii polskiej firmy Dynamic Biogas. Czym się ona wyróżnia?

Bogdan Pilch: Technologia ta wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań gwarantujących optymalizację procesu fermentacji. Najważniejszą różnicą, w stosunku do typowych budowanych dotychczas biogazowni, jest zastosowanie chronionego patentem akceleratora biotechnologicznego – dodatkowego zbiornika, który rozdziela proces fermentacji na dwa etapy. Dzięki temu zwiększa się stopień przereagowania substratu, a  czas fermentacji ulega skróceniu, co w  praktyce oznacza, że z  tej samej ilości surowca wytwarza się więcej biogazu w  krótszym czasie.

Zastosowanie akceleratora ma też tę niezwykle ważną zaletę, że zwiększa gamę substratów możliwych do wykorzystania w  biogazowni: mogą to być prawie wszystkie produkty rolnicze oraz odpady rolnospożywcze i żywnościowe.

Kolejną istotną innowacją jest zastosowanie mechaniczno-hydraulicznego systemu mieszania masy fermentacyjnej oraz mieszania biogazem, co zapobiega tworzeniu się osadów i  kożuchów. Reaktory, system ogrzewania i  mieszadła zaprojektowane  są w  taki sposób, abymaksymalnie usprawnić serwis bez konieczności wypompowywania masy fermentacyjnej ze środka i ograniczyć koszty przerw w pracy biogazowni. Sam rozruch instalacji jest też o  wiele krótszy niż w  tradycyjnie stosowanych rozwiązaniach i trwa nawet od kilku do kilkunastu dni, zamiast kilku miesięcy.

Czy ukierunkowanie działań w  stronę sektora biogazowego jest odpowiedzią na realną potrzebę inwestorów?

Bogdan Pilch: Dla zwiększenia zainteresowania tym sektorem niezbędna jest przede wszystkim jasna sytuacja na rynku gospodarczym. Udział OZE w  rynku energetycznym ciągle rośnie. Odnawialne źródła energii dają niezależność energetyczną, a  najbardziej stabilnym źródłem pod kątem dostaw energii jest właśnie biogazownia.

Oferta sprawdzonej, łatwej w  obsłudze technologii i  praktycznie bezawaryjnej instalacji, pozwalającej maksymalnie wykorzystać zasoby odpadów rolniczych czy rolnospożywczych, która zamiast przynosić straty, może przynieść wysokie korzyści, na pewno jest adekwatną odpowiedzią na potrzeby inwestorów.

Jak ocenia pan możliwości branży w perspektywie najbliższych dwóch lat?

Bogdan Pilch: Sytuacja na rynku biogazowym w Polsce zdaje się poprawiać. Systemy aukcyjne wspierają energię uzyskaną w technologii biogazowej, traktując biogazownie jako stabilne źródło energii sprzyjające bezpieczeństwu pracy sieci  i  stabilizujące ich końcówki. Dodatkowo oferowana przez nas technologia opiera się na fermentacji odpadowej biomasy rolniczej i bardzo szerokiej gamy bioodpadów, których w  Polsce są duże ilości, a  my oferujemy najbardziej korzystny finansowo i  przyjazny środowisku sposób ich zagospodarowania. Dodatkowe możliwości dla rozwoju rynku biogazowego może wprowadzić segregacja odpadów zielonych i kuchennych. Zgodnie z wytycznymi unijnymi Polska dąży do ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – do 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35 proc. tych odpadów może trafiać na składowiska. Jednak doprecyzowania prawnego wymaga jeszcze temat kodów odpadów i  sposobów ich zagospodarowania.

Czy pana zdaniem proponowana przez HCP technologia może konkurować z  najpopularniejszymi do tej pory na polskim rynku rozwiązaniami niemieckimi?

Bogdan Pilch: Zdecydowanie tak, głównie ze względu na wyższą wydajność z powodu większego stopnia odfermentowania substratów, bardzo wysoką bezawaryjność (osiąganie 8,5 tys. MWh w skali roku na 1 MW instalacji) oraz ze względu na dużą swobodę możliwych do wykorzystania substratów i  nieograniczanie się tylko do kiszonek upraw energetycznych. Dane z  funkcjonujących w  tej technologii biogazowni pozwalają określić poziom oszczędności w  porównaniu z  technologią NaWaRo i wskazują mniejsze zużycie energii na potrzeby własne oraz o ok. 15 proc. mniejsze zużycie surowca, co w referencyjnej projekcji finansowej na 15 lat daje różnicę w  granicach 2,25  roku kosztów eksploatacji.

Dużym atutem w porównaniu z  zachodnimi technologiami są także bezawaryjność – zwłaszcza mieszadeł (co jest ogromnym problemem w  typowych biogazowniach) i ograniczenie kosztów w trakcie przeglądów technicznych.

Czy poza budową biogazowni firma planuje sprawować w  ramach umowy nadzór nad jej uruchomieniem, serwis i nadzór biotechnologiczny?

Bogdan Pilch: HCP chce oferować kompleksową usługę. Oprócz wykonania projektu, budowy obiektu, wykonania, transportu i  montażu urządzeń możemy zagwarantować także analizy przedinwestycyjne, doradztwo techniczne i  technologiczne oraz wsparcie w  procesie uzyskania decyzji administracyjnych, takich jak m.in. pozwolenia na budowę i użytkowanie, czy też wsparcie w  pozyskaniu środków finansowych na inwestycję.

Po wybudowaniu obiektu w  zakres naszych usług wchodzi jego uruchomienie i  przekazanie do eksploatacji oraz dalszy nadzór biotechnologiczny. Zapewniamy także serwis gwarancyjny i  pogwarancyjny oraz merytoryczne wsparcie inwestora.

Jaki przedział mocy będą miały oferowane instalacje?

Bogdan Pilch: Dzięki modułowemu systemowi możliwe będzie spełnienie potrzeb każdego klienta – od małej biogazowni o  mocy 250  kW wzwyż. Technologia zakłada całkowitą unifikację projektu –obiekt złożony z  metalowych modułów podstawowych, dowożonych kontenerami w  częściach na teren inwestycji i  montowanych na miejscu. W  ten sposób unika się czasochłonnego dostosowywania zindywidualizowanego projektu, składając uniwersalne jednostki podstawowe adekwatnie do oczekiwań klienta, a także umożliwia ewentualne rozmontowanie obiektu i przeniesienie go w inne miejsce.

Kiedy planujecie państwo „inaugurację” biogazowni pracującej w  technologii Dynamic Biogas?

Bogdan Pilch: Technologia Dynamic Biogas jest technologią sprawdzoną i  istnieją już obiekty biogazowe tego typu. Innowacją jest natomiast instalacja akceleratora optymalizującego działanie biogazowni. Planujemy inaugurację „pełnej” biogazowni jeszcze w tym roku.

 

Rozmawiała: Jolanta Kamińska

Zdjęcie: HCP

 

Polecamy też: Biogaz. Niemieckie technologie na polskim rynku 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Kup prenumeratę „Magazynu Biomasa”. Wypełnij ankietę poniżej – my zadbamy o resztę.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE