H.Cegielski-Poznań S.A. wchodzi do branży biogazowej. Firma oferuje innowacyjne biogazownie rolnicze na licencji Dynamic Biogas. Wsparciem naukowym dla Cegielskiego w tym segmencie aktywności będzie też Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W poniedziałek 18. maja potencjał produkcyjny H.Cegielski-Poznań S.A.w zakresie możliwej produkcji biogazowni mieli okazje poznać m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister Rolnictwa Jan Białkowski, wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas oraz wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Reklama

– Wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz dostawcą technologii – firmą Dynamic Biogas –  wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku, proponując najnowocześniejsze rozwiązanie technologiczne, będące przetestowanym i efektywnym energetycznie  systemem produkowanym w Cegielskim. Nowym produktem chcemy zainteresować rolników, którzy dzięki produkowanym przez nas biogazowniom mogą wygenerować nie tylko znaczące oszczędności w swoich gospodarstwach, ale przede wszystkim zarabiać na produkcji energii elektrycznej z substratów rolniczych – mówił prezes zarządu H.Cegielski Rafał Kreduszyński.

– Dzisiejsza wizyta ministrów z różnych resortów stanowi okazję, aby pokazać że nowy projekt spółki osadzony jest na gruncie solidnych fundamentów, które tworzą możliwości produkcyjne i zaplecze inżynieryjne Cegielskiego, sprawdzona polska technologia wyprzedzająca konkurencyjne rozwiązania oraz zaplecze merytoryczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Współpraca naszych organizacji pozwala ukonstytuować ważny, wielkopolski ośrodek biogazu, który – mamy nadzieję – będzie miał duży wpływ na kształt całej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce – dodawał Rafał Kreduszyński.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez H.Cegielski-Poznań S.A. mieli okazje poznać zasady działania technologii oferowanej przez HCP S.A. na przykładzie biogazowni rolniczej funkcjonującej w Przybrodzie na terenie Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

– Rozwój biogazowni rolniczych to ogromna szansa na zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych. Prezentowana dzisiaj biogazownia opierająca się o polską technologię oraz możliwość krajowego wytwarzania może stanowić ważny wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Bardzo liczę na rozwój tej koncepcji oraz wierzę w zainteresowanie tym projektem po stronie właścicieli gospodarstw rolnych. Jestem pewien, że uwarunkowania związane z dostępnością do substratu czynią z Polski jednego z liderów rozwoju tej formy wytwarzania energii – powiedział w trakcie spotkania Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biogaz dla rolnictwa

Technologia Dynamic Biogas prezentowana przez HCP S.A. deklasuje konkurencyjne rozwiązania oferowane zwłaszcza przez zagranicznych producentów, bowiem jest relatywnie tania, wysoko sprawna energetycznie, łatwa w użytkowaniu oraz innowacyjna.

– Technologia Dynamic Biogas jest całkowicie odmienna od dominujących na rynku polskim i europejskim. Wprowadzono w niej bowiem rozdział faz fermentacji dzięki zastosowaniu na wejściu Akceleratora Biotechnologicznego, ponadto każdy zbiornik fermentacyjny posiada jedno, centralne mieszadło – łatwe w wymianie, doskonale mieszające całą pojemność zbiorników i całkowicie eliminujące problemy z tworzącym się kożuchem, co jest zmorą większości biogazowni w Europie. Dzięki skróceniu czasu fermentacji  i zwiększenia jej efektywności instalacje biogazowe DB zajmują kilkukrotnie mniejszą powierzchnię oraz wymagają fermentorów o niewielkich pojemnościach – mówi prof. Jacek Dach, Kierownik Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odpowiedzialny za nadzór biotechnologiczny biogazowni.

– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od zawsze był uczelnią, która aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia nowej wiedzy odpowiadającej aktualnym potrzebom gospodarki” – dodawał prof. dr  hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

– Dlatego, gdy coraz silniejsze zaczęły być trendy rozwoju energetyki odnawialnej, zwróciliśmy również nasze zainteresowania naukowe i wdrożeniowe w kierunku OZE, a w szczególności wykorzystania biomasy rolniczej i bioodpadów na cele energetyczne. Cieszy nas, że teraz naszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie możemy wykorzystać.

Potencjał biogazowy Polski

Polska ma ogromny potencjał do rozwoju biogazowni z uwagi na dostęp do substratów rolniczych, nadających się do przetwarzania w biogazowniach. Wykorzystanie dostępnych bioodpadów i biomasy ubocznej z rolnictwa dałoby w skali kraju moc ponad 3,5 GW. Działająca w Przybrodzie instalacja (moc 0,5 MW), przetwarzając w głównej mierze produkowany na miejscu obornik oraz biomasę uboczną wytwarzać będzie 4250 MWh energii elektrycznej oraz 4000 MWh cieplnej, co jest ilością równoważną spaleniu ok. 850 ton węgla kamiennego.

– Kierunek rozwoju biogazowni, jako istotny element alternatywnych źródeł energii, jest zasadny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki, ale także bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Tworzymy zachęty dla inwestorów – wprowadzone ostatnio rozwiązania legislacyjne pozwalają zapewnić opłacalność dla realizowania tego typu inwestycji. Zaprezentowana technologia sprawia, że Polska ma powody do zadowolenia. Okazuje się, że możemy budować rozwiązania nie tylko porównywalne z konkurencyjnymi patentami światowych korporacji, ale także rozwijać dużo lepsze i bardziej efektywne technologie – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu.

Produkcja? Jak najszybciej

Koncepcja zaprezentowana przez H.Cegielski-Poznań zakłada stosunkowo krótki czas jej wdrożenia w życie. W przypadku zainteresowania po stronie klienta tą technologią produkcja mogłaby rozpocząć się w Cegielskim jeszcze w 2020 roku.

– Chciałbym, aby możliwe było niezwłoczne wdrożenie tego projektu i przejście do kolejnych faz realizacji. Potencjał wytwórczy H.Cegielski-Poznań jest imponujący. Zaprezentowany dzisiaj park maszynowy oraz działająca technologia biogazowni w Przybrodzie, współpraca z silnym ośrodkiem naukowym w postaci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to ważne elementy planu, którego powodzenie będzie ważne nie tylko dla Cegielskiego i klientów spółki na nowym rynku, ale przede wszystkim dla krajowej gospodarki, która stanie się jeszcze silniejsza i bardziej wydajna. Jestem przekonany, że ten całkowicie polski produkt może w niedalekiej przyszłości stać się kolejną polską wizytówką na świecie – podsumował Zbigniew Gryglas.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe HCP S.A.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE