Grupa kapitałowa mająca polskiego założyciela podbija Argentynę. Green Capital S.A. tworzy instalacje OZE na całym świecie, a wszystko dzięki nieszablonowemu podejściu do biznesu.

Reklama

Argentyńska ekspansja OZE

Green Capital S.A. kontynuuje dynamiczną ekspansję na nowe rynki, umacniając swoją pozycję lidera w dziedzinie energii odnawialnej. Z działalnością obejmującą obecnie 18 rynków, najnowsze przedsięwzięcie firmy w Argentynie jest przykładem jej zaangażowania w pionierskie zrównoważone rozwiązania. Koncentrując się na wykorzystaniu obfitych zasobów wiatrowych Argentyny i produkcji zielonego wodoru, Green Capital stoi na czele transformacyjnej inicjatywy, która ma zmienić krajobraz energii odnawialnej.


Czytaj dalej: Przyszłość energetyki to gazy odnawialne. PSG i Gasnetz Hamburg podejmują współpracę wodorową


Położony w Patagonii projekt obejmuje utworzenie najnowocześniejszej elektrowni odnawialnej zasilanej głównie energią wiatrową. Uzupełnieniem tej infrastruktury są niezbędne komponenty, w tym zakład odsalania, elektrolizery, zakład Haber-Bosch oraz obiekty do magazynowania wodoru/amoniaku, a także infrastruktura portowa. Produkcja amoniaku jest przeznaczona głównie na eksport do Europy, wzmacniając globalne wysiłki na rzecz zrównoważonej transformacji energetycznej.

Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu turbin wiatrowych w strefach silnego wiatru, Green Capital zapewnia konkurencyjne cenowo dostawy energii do elektrolizerów w celu wydajnej produkcji niskoemisyjnego wodoru. To przyszłościowe podejście nie tylko ożywi lokalną gospodarkę, ale także wspiera ogólnoświatowe wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Co ważne, projekt przyniesie korzyści argentyńskiemu sektorowi wiejskiemu, oferując nowy strumień przychodów bez uszczerbku dla gruntów przeznaczonych pod hodowlę zwierząt. Co więcej, zakład odsalania włączony do projektu jest obiecującym rozwiązaniem kwestii niedoboru wody w sektorach wiejskim i przemysłowym, szczególnie na obszarach podatnych na stres wodny. Ponadto projekt stworzy 10 000 bezpośrednich miejsc pracy podczas jego budowy, co jest przybliżonym szacunkiem. 

Polska firma z dopracowaną taktyką

Angażując się w produktywny dialog z władzami krajowymi i regionalnymi, przy wsparciu Ambasady RP i Przedstawicielstwa UE, Green Capital podkreśla swoje zaangażowanie we współpracę i zrównoważony rozwój. Udział w prestiżowych wydarzeniach, takich jak Future Energy Summit w Buenos Aires, ułatwia nawiązywanie kontaktów i sprzyja dyskusjom na temat zrównoważonych strategii energetycznych. Współpraca z różnymi interesariuszami, w tym organami rządowymi, firmami EPC i właścicielami gruntów, podkreśla integracyjne podejście napędzające inicjatywy Green Capital.


Czytaj dalej: Co to jest wodór? Niewielu Polaków zna odpowiedź na to pytanie


Podsumowując, przedsięwzięcie Green Capital w Argentynie uosabia holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju, zapewniając nie tylko korzyści dla środowiska, ale także wspierając dobrobyt gospodarczy i postęp społeczny. Ten transformacyjny projekt zwiastuje nową erę zrównoważonego rozwoju, symbolizując niezachwiane zaangażowanie Green Capital w budowanie bardziej ekologicznej przyszłości dla przyszłych pokoleń.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie: Freepik/wirestock

Źródło: Green Capital

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE