Gospodarka niskoemisyjna to również niższe wydatki na energię

Gospodarka niskoemisyjna to czystsze powietrze i niższe wydatki na energię w budżetach domowych – twierdzi minister energii.

– Chcemy budować przyjazną środowisku gospodarkę, nie zapominając o inwestycjach niezbędnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski. To zdanie padło podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach.

Szef resortu energii wziął udział w sesji „Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza”. Tegoroczna sesja poświęcona była możliwościom dofinansowania inwestycji wspierających gospodarkę niskoemisyjną. Mowa o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Minister energii pełni funkcję instytucji pośredniczącej i odpowiada za środki w kwocie ponad 12 mld zł dla sektora energetycznego w Polsce. Prawie 8 mld zł przeznacza się na dofinansowanie tzw. gospodarki niskoemisyjnej.

– Dlatego korzystamy z tych pieniędzy wspierając budowę i przebudowę sieci ciepłowniczych. Inwestycje wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Termomodernizację budynków czy wdrożenia inteligentnych technologii sieci. Te działania mają na celu, oprócz poprawy powietrza, zmniejszenie udziału wydatków na energię w gospodarstwach domowych – powiedział Krzysztof Tchórzewski.

I dodał, że ważne jest wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów energetycznych czy budowa nowej sieci dystrybucji gazu.

Dzięki konsekwencji i wsparciu finansowemu do 2022 roku ponad 300 gmin uzyska dostęp do ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

– Jeśli przyjmiemy, że wówczas blisko 90% Polaków będzie miało gaz, to szanse na pobudzenie koniunktury gospodarczej na takich terenach znacząco wzrosną – stwierdził.

Podkreślił ponadto, że bezpieczeństwo energetyczne powinno się budować również oddolnie.

Źródło: Ministerstwo Energii