Nowa odkrywka węgla Ościsłowo to relatywnie małe złoże. Do wydobycia jest około 38 mln ton węgla, co pokryłoby kilkumiesięczne zapotrzebowanie Polski na ten surowiec – mówi w rozmowie z dziennikarzem portalu cire.pl prof. Mariusz-Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Środowiska.

Reklama

Nowa odkrywka węgla to małe złoże

Nowa odkrywka węgla brunatnego to małe złoże w porównaniu do Bełchatowa, ale nie znaczy,że jest ono generalnie małe. (…) całość ma mieć około kilkaset hektarów ale strefa oddziaływania (teren górniczy) będzie wielokrotnie większa. (…) Żeby w kopalni było sucho, żeby mogły pracować maszyny i ludzie, musi trwać stałe usuwanie stale napływających wód podziemnych – wyjaśnia Główny Geolog Kraju.

Rodzi się zatem pytanie czy warto eksploatować małe złoże?

W okolicach jest elektrownia dająca 7 proc. energii w Polsce – musi być stała dostawa węgla brunatnego. Złoża konińskie są zwykle małe, stąd liczne odkrywki – bez nich nie byłoby elektrowni bo węgla brunatnego nie opłaca się transportować na większe odległości, a „Ościsłowo” nie jest zbyt daleko od elektrowni – tłumaczy prof. Jędrysek.

Główny Geolog Kraju przypomina też, że wydobycie węgla być zaakceptowane przez samorząd lokalny – wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzgadniają wniosek koncesyjny.

Jeziora zagrożone

Jeśli np. jezioro znajdzie się w zasięgu tzw. leja depresji, to przy niesprzyjających dla wydobycia warunkach geologicznych jego poziom spadnie – będzie poprzez łączność z wodami podziemnymi po prostu odpompowane przez szereg wierconych studni. Przeciętnie odkrywki węgla brunatnego odpompowują kilka metrów sześc. na tonę wydobytego węgla. To poza skutkami ekologicznymi osuszania czy gospodarczymi (deficyt wody) jest to także znaczący koszt dla kopalni.

Zdaniem prof. Mariusz-Orion Jędryska, protest jaki wzbudziła nowa odkrywka węgla w Ościsłowie,  był zdecydowanie przedwczesny i nie trafiał w sedno sprawy.

Minister Środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju może jej udzielić (lub odmówić udzielenia) wyłącznie w odpowiedzi na wniosek przedsiębiorcy i po przedłożeniu przez przedsiębiorcę dokumentów wymaganych m. in. przepisami zarówno ustawy Prawo geologiczne i górnicze jak i Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża.

Źródło: cire.pl

Zdj: zpkww.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE