17-18 kwietnia w siedzibie spółki w Warszawie odbyły się kolejne warsztaty poświęcone rozwojowi rynku biometanu w Polsce. Ich celem była wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zainteresowanymi produkcją biometanu oraz wprowadzeniem go do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

  Reklama

  Program dwudniowych warsztatów powstał w oparciu o oczekiwania zgłoszone przez uczestników pierwszej edycji warsztatów, które odbyły się w listopadzie 2023 r., a także sugestie przekazywane na etapie rejestracji. Warsztat był prowadzony przez ekspertów GAZ-SYSTEM oraz przedstawicieli zewnętrznych instytucji, które mają wpływ na powstanie rynku biometanu, tj. m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarowej Giełdy Energii, Polskiej Organizacji Biometanu, Polskiej Spółki Gazownictwa, a także firm ubezpieczeniowych.

  W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymali aktualne informacje dotyczące:

  • krajowych i unijnych regulacji dla OZE i biometanu,
  • procesu przyłączania do sieci przesyłowej,
  • wymagań, które należy spełnić, aby obracać paliwem gazowym,
  • obrotu gwarancjami pochodzenia,
  • eksploatacji stacji gazowych,
  • komunikowania procesu inwestycyjnego i relacji ze społecznościami lokalnymi, 
  • procesu przyłączania do sieci dystrybucyjnej oraz rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej proponowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa,
  • pozyskania finansowania z funduszy unijnych oraz programów realizowanych przez PFR i BGK,
  • ryzyk, które mogą wystąpić w działalności związanej z produkcją biometanu.

  W ramach warsztatów odbył się także panel dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele inwestorów – spółek Romgos Bio Energia, Green Genius oraz Verbio – zaprezentowali swoją perspektywę i oczekiwania względem rozwiązań, które mogłyby wesprzeć proces inwestycyjny i przyłączanie do sieci. W panelu wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Polskiej Spółki Gazownictwa.

  Podsumowanie wszystkich wystąpień oraz postulatów zgłoszonych w trakcie panelu dyskusyjnego zostało zaprezentowane na grafikach:

  • notatka wizualna 1-szy dzień warsztatu, 17.04.2024 (załącznik) 
  • notatka wizualna 2-dzień warsztatu, 18.04.2024 (załącznik)

  Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże. Zarejestrowało się ponad 670 osób, dlatego odbywały się one zarówno w formule stacjonarnej, jak i zdalnej. 

  GAZ-SYSTEM chce być aktywnym podmiotem transformacji energetycznej przyczyniając się do rozwoju rynku biometanu w Polsce. W tym celu spółka uczestniczy w unijnym i krajowym procesie legislacyjnym, bierze aktywny udział w procesie wypracowania regulacji prawnych i technicznych funkcjonowania rynku biometanu np. wytycznych do przyłączania biometanowni do sieci przesyłowej. Warsztaty z uczestnikami rynku są doskonalą platformą wymiany informacji, doświadczeń i oczekiwań, które mają pomóc ukształtować optymalne ramy gospodarcze dla tego obszaru w każdym jego aspekcie. 

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z warsztatów, które znajdują się na stronie internetowej spółki w zakładce: „Materiały edukacyjne” oraz materiałami wideo dostępnymi pod linkiem „Materiały wideo”.

  Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

  Newsletter

  Newsletter

  Bądź na bieżąco z branżą OZE