Fundusz Modernizacyjny działa od roku. Nadal nie ma przejrzystej strony internetowej, która informowałaby społeczeństwo oraz potencjalnych wnioskodawców, na co i w jaki sposób Polska wyda 50 mld zł.


Reklama

Fundusz Modernizacyjny (FM) jest narzędziem redukowania emisji przez państwa członkowskie o gorszym punkcie startowym. 10 krajów o największych wyzwaniach w zakresie redukcji CO2 i niskim PKB per capita otrzymuje dodatkowe źródło finansowe. Pochodzi ono ze sprzedaży 2% unijnej puli uprawnień do emisji EU-ETS za lata 2021-2030.

Fundusz Modernizacyjny

Jest to mechanizm solidarnościowy. Składają się na ten cel bogatsze państwa członkowskie, uszczuplając swoją pulę uprawnień. Inwestycje finansowane z FM mają wesprzeć osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez modernizację systemów energetycznych. A także poprzez poprawę efektywności energetycznej. Dzięki temu obywatele uzyskają dostęp do czystszej i bezpieczniejszej energii po przystępnej cenie.

Polska jest największym beneficjentem tych pieniędzy. Otrzymuje ekwiwalent niemal 120 mln uprawnień. Będzie to drugi największy w kraju fundusz dystrybuujący pieniądze z systemu ETS. Racjonalne wykorzystanie tych środków jest bardzo ważne, bo system ETS premiuje kraje szybko redukujące emisje. W obecnych warunkach fundusze oparte o przychody z ETS mają jeszcze jedną niezaprzeczalną zaletę: zapełniają lukę po funduszach europejskich 2021-2027, które jeszcze nie są w Polsce dostępne.

W porównaniu z tradycyjnymi funduszami UE, pozyskanie pieniędzy w ramach Funduszu Modernizacyjnego jest objęte relatywnie nieskomplikowaną procedurą.

Zależy ona od typu wydatku

  • Wyróżniamy inwestycje indywidualne i programy wieloletnie (scheme). Te drugie poddaje się kompleksowej ocenie tylko raz, przy wnioskowaniu o pierwszą wypłatę. Kolejne wypłaty wiążą się jedynie z weryfikacją dostępnych środków oraz portfela inwestycyjnego.
  • Inwestycje priorytetowe zostały zdefiniowane w dyrektywie ETS. Pozostałe mogą zostać uznane za niepriorytetowe, przy czym muszą przyczyniać się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i realizować cele FM. Inwestycje niepriorytetowe wymagają oceny (due diligence) ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i zgody Komitetu Inwestycyjnego. Komitet Inwestycyjny spotyka się dwa razy w roku.
  • Niezależnie od podziału na inwestycje indywidualne i programy wieloletnie, stosunek inwestycji priorytetowych względem inwestycji niepriorytetowych w krajowym portfelu inwestycyjnym wynosi min. 70:30.

Na co Polska wyda te pieniądze? Kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdź na stronie FORUM ENERGII.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: FORUM ENERGII
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE