Finansowanie inwestycji biomasowych w oparciu o instrumenty

Finansowanie inwestycji biomasowych

Obecne zawirowania na międzynarodowych rynkach surowcowych zwiększają niepewność związaną z pozyskiwaniem paliw kopalnych, czyli zasadniczo węgla oraz gazu ziemnego. Jak nigdy do tej pory, bierze się pod uwagę ramy prawne i zalecenia Komisji Europejskiej – w tym przede wszystkim pakiet energetyczno-klimatyczny „Fit for 55”.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Już wcześniej, bo w 2020 roku, pandemia COVID-19 zmusiła przedsiębiorstwa przemysłowe oraz zakłady energetyczne (wytwórcze oraz dystrybucyjne) do rewizji planów inwestycyjnych. Aby osiągnąć wymagane przez akcjonariuszy oraz banki wskaźniki finansowe (np. wskaźnik płynności bieżącej), spółki decydowały się na stosowanie finansowania pozabilansowego. Trend ten był szczególnie wyraźny dla zakładów produkcyjnych, dla których energetyka nie jest głównym obszarem funkcjonowania, gdyż stanowi wsparcie tzw. core business . Powstało wiele modeli finansowaniai funkcjonowania obszaru wytwarzania energii, które zostaną przytoczone w pierwszej części.

W dłuższej perspektywie spalanie gazu ziemnego czy węgla będzie nie tylko ograniczane przepisami i dodatkowymi opłatami, ale po prostu stanie się nieopłacalne. Głównie z uwagi na wysokie koszty zakupu, proklimatyczne obciążenia fiskalne oraz niepewność na międzynarodowych rynkach (w zakresie dostępnych wolumenów oraz sposobów dostawy).

Aby poprawić rentowność projektów należy zorientować się na środki pomocowe oferowane przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o czym pod koniec artykułu.

Sposoby finansowania

Katalog dostępnych sposobów finansowania inwestycji w wytwarzanie energii cieplnej oraz elektrycznej, w tym projektów biomasowych, podzielić można na:

1. Instrumenty własne, jak podwyższenie kapitału zakładowego przez udziałowców, wykorzystanie środków własnych.

2. Instrumenty obce, do których należą m.in.:

  • kredyty, pożyczki,
  • leasing,
  • najem długoterminowy,
  • outsourcing (poprzedzony sprzedażą majątku z możliwością późniejszego wykupu),
  • granty, umorzenie części kredytu, pomoc de minimis.

Finansowanie inwestycji obejmuje dwie składowe, tj. CAPEX (nakłady inwestycyjne) oraz OPEX (wydatki operacyjne na funkcjonowanie instalacji, w tym koszty osobowe, remonty i bieżące utrzymanie).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Paweł Jamrożek
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski