Rusza kolejny nabór Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Europejski Instrument Miejski

29 marca 2021 r. rozpoczyna się 2 nabór do Eurepean City Facility (EUCF), czyli Europejskiego Instrumentu Miejskiego, którego głównym celem jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w nowe cele energetyczno-klimatyczne. W tej drugiej edycji grant w wysokości 60 000€ otrzyma aż 66 wnioskodawców – to ponad dwa razy więcej niż podczas pierwszego naboru.

Inicjatywa EUCF ma wspierać samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne).  Jego nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach.

W ramach EUCF wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 60 000€ oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne. Proces składania wniosków jest prosty oraz przejrzysty i składa się z dwóch etapów: szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego.

Europejski Instrument Miejski ma na celu:

  • dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych,
  • budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy,
  • ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE m.in.: Europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny (EFSI), program Horyzont 2020 oraz usługi Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Podczas drugiego naboru, który potrwa od 29 marca do 31 maja 2021 r. grant w wysokości 60 tys. € otrzyma aż 66 wnioskodawców – ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku pierwszej edycji.

Aby dowiedzieć się więcej o zmianach w ramach EUCF, które będą obowiązywać podczas aplikowania w drugim naborze, zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium informacyjnym, które odbędzie się 17 marca w godzinach 10:00-12:40. Podczas tego wydarzenia krajowy ekspert EUCF w Polsce przedstawi najważniejsze informacje dotyczące podmiotów kwalifikowalnych do składania wniosków, procesu aplikowania czy rodzaju działań jakie mogą zostać sfinansowane. Rejestracji na spotkanie można dokonać tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: EUCF
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski