W dniach 8-9 grudnia 2016 roku w Krakowie odbyła się Konferencja poświęcona energetycznemu wykorzystaniu drewna. Organizatorem Konferencji była Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek-Środowisko-Ekonomia.

Reklama

W ramach wydarzenia jakim była II Konferencja Naukowa „Drewno – Polskie OZE”, możliwa była wymiana doświadczeń, poglądów i opinii przydatnych w projektowaniu urządzeń grzewczych charakteryzujących się wysoką sprawnością i niskim poziomem emisji zanieczyszczeń, zgodnym z aktualnymi standardami wprowadzanymi przez Wspólnotę Europejską oraz racjonalną gospodarką zasobami biomasy.

Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiej Izby Ekologii, Kampanii Nie Rób Dymu oraz Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych.

Strategicznym patronem medialnym II Konferencji Naukowej Drewno – Polskie OZE został Magazyn Świat Kominków oraz portal branżowy kominki.org.

Partnerami strategicznymi Konferencji zostali: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie oraz firmy Kratki i CEBUD.

Patronem medialnym konferencji był „Magazyn Biomasa”.

W świetle nadchodzących zmian w wykorzystaniu paliw stałych, a w szczególności drewna, do celów energetycznych w małych urządzeniach grzewczych, stawia producentów tych urządzeń w trudnej sytuacji. Jednakże należy podejmować inicjatywy promujące wykorzystanie drewna oraz uświadamianie społeczeństwa, że drewno może być spalane czysto i prawie bezemisyjnie. Może się to przyczynić do zmiany nadchodzących uregulowań prawnych zakazujących stosowania drewna, a zarazem wykorzystania najlepszego odnawialnego paliwa jakim jest drewno.

Zdjęcia: Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE