Enea stawia na odnawialne źródła energii, m.in. dzięki współpracy z KOWR. – Nasze projekty inwestycyjne nie tylko poprawiają bezpieczeństwo energetyczne, ale również w sposób kompleksowy wspierają i realizują założenia krajowego planu zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym – podkreślił Mirosław Kowalik, prezes Enei na konferencji, podczas której prezentował wyniki finansowe Grupy Enea po trzech kwartałach 2019 r.

Mirosław Kowalik dodał, że Grupa zwiększa potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii w północno-zachodniej Polsce.

Reklama

– Grupa Enea również zwiększa produkcję energii ze źródeł odnawialnych, po trzech kwartałach wzrost ten wyniósł 11,4%. Racjonalnie projektujemy transformację naszych mocy wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii, przygotowujemy plan rozwoju elektromobilności i związanej z tym infrastruktury. Jeszcze w tym roku wskażemy kluczowe cele i kierunki działania Grupy Enea w zaktualizowanej strategii rozwoju, która jest naszą odpowiedzią na trendy oraz zmiany pojawiające się w otoczeniu firmy, jak i sektora paliwowo-energetycznego w Polsce i Europie – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Po trzech kwartałach 2019 r. Grupa Enea odnotowała wzrost kluczowych wskaźników finansowych. O blisko 30 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży oraz EBITDA, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Wypracowany zysk netto był wyższy o 60 proc. i wyniósł 990 mln zł. Grupa wytworzyła ok. 19,9 TWh energii elektrycznej oraz sprzedała 15,1 TWh energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym oraz 14,8 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Plan inwestycyjny realizowany jest zgodnie z założeniami, a w ciągu trzech kwartałów przeznaczono 141 mln zł na inwestycje związane ściśle z ochroną środowiska. W tym czasie wzrosła również o 11,4 proc.  produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Grupa intensywnie pracuje nad rozwojem projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, pozyskując partnerów do wspólnych działań w zakresie inwestycji w fotowoltaikę. Nawiązaliśmy współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, której celem jest budowa wielkoobszarowych farm na nieruchomościach rolnych – powiedział Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.          

 

Czytaj: Zamiast pól zielonych…

Źródło: ENEA

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE